Leeuwen, Luck van

Leeuwen, Luck van

2 Recensies

27-05-2021

Het literair klimaat 2010-2019

Hoe we licht werpen op het afgesloten literaire decennium [Recensie] Het is vanzelfsprekend niet eenvoudig om vanuit een academische metapositie je eigen tijd te beschrijven en er een kritische en alomvattende reflectie op te formuleren. In principe is het gemakkelijker om de ontwikkelingen ruimer achteraf te beschrijven, als er meer context voorhanden is en de tijdsgeest daardoor gemakkelijker in perspectiefgeplaatst...


13-11-2019

Uit de marge

De rafelranden van de literatuur [Recensie] Op 18 januari 2016 gooide schrijver Christiaan Weijts in een column in de NRC een flinke knuppel in het hoenderhok: de suffe literaire canon zoals deze in Nederland op de middelbare school gedoceerd wordt, moest volgens hem worden afgeschaft. Deze bestaat volgens Weijts immers uit “verstofte monumenten, vergeelde murmelaars van vroeger die in muffe...