Lichtenberg, Lou

Lichtenberg, Lou

19 Recensies

23-12-2020

Op weg naar de muur van keizer Hadrianus

Reizen en koken langs de Romeinse Limes [Recensie] Archeologe Claudia Vandepoel, bekend van De Historische Keuken, heeft een alleraardigst boek geschreven vol verhalen en recepten uit de Romeinse tijd. De reis die de hoofdpersonen in het boek langs plaatsen bij de Romeinse grens in Nederland tot in Engeland maken, spelen zich af in het jaar 129 n.Chr., tijdens het regime...


11-04-2018

Het jaar 117

Een Romeins crisisjaar [Recensie] In 2017 was het alweer negentien eeuwen geleden dat het Romeinse Rijk een crisis beleefde. Onder Keizer Trajanus was het rijk te snel gegroeid en zo groot geworden dat het dreigde te imploderen. In dat jaar erfde Hadrianus het rijk, dat op dat moment zijn grootste omvang ooit had bereikt. De nieuwe keizer gooide al na...


03-01-2018

Bastaard van Oranje

De buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje [Signalering] Van de hand van maritiem-historicus Adri van Vliet verscheen onlangs een uitvoerige studie over Justinus van Nassau, de buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje. Deze nam als admiraal van het Staatse leger deel aan de inname van Breda met het Turfschip en was gouverneur van die stad van 1601 tot 1625. Justinus...


11-10-2017

Onze vroegste voorouders

Nederland in de steentijd [Signalering] Van de hand van de befaamde Leendert Louwe Kooijmans, die tot 2008 hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden was, is een kloek boekwerk verschenen over de geschiedenis van Nederland in de steentijd, van het begin tot 3000 voor Christus. Aan zoā€™n handboek lag de wens van studenten ten grondslag om in colleges een overzicht te...


26-04-2017

De drie laatste dagen van Pompeii

Reconstructie van de laatste uren [Recensie] Als het gaat over de uitbarsting die in 79 n.Chr.Pompeii, Herculaneum, Oplontis, Boscoreale, Terzigno en Stabiae verwoestte, heeft iedereen het altijd over de slachtoffers, omdat men probeert te begrijpen hoe zij aan hun einde zijn gekomen. De Italiaanse bestseller auteur Alberto Angela doet in zijn boek het tegenovergestelde: het vertelt de tragedie namens de...


19-04-2017

Karel de Grote

Stamvader van Europa [Recensie] Karel de Grote (742- 814) bracht het van Frankisch koning tot ā€˜keizer der Romeinenā€™, heerser over een groot deel van Europa. Zijn erenaam ā€˜vader van Europaā€™ verbergt ook schaduwzijden. Karel, doorgaans een joviaal man, kende weinig scrupules bij het uitbreiden van zijn rijk, waarvan het christendom de grote bindende factor was. Bekend voorbeeld van meedogenloosheid is...


12-04-2017

Oossink, 800 jaar oud Scholtengoed

Superhorige in de Achterhoek [Recensie] In de buurtschap Kotten bij Winterswijk ligt al circa 800 jaar het Scholtengoed Oossink, aangesteld door het nabij gelegen Duitse klooster Groot Burlo als haar Scholte, een soort rentmeester. Het bijzondere aan het oude Scholtengoed is, dat het er na al die eeuwen als enige in de verre omtrek nog altijd bijna net zo uitziet...


11-01-2017

Van dijk naar sloppenwijk

Archeologie onder het Timmerhuis [Recensie]Ā In Rotterdam is onlangs aan de Meent het Timmerhuis verrezen, een modern bouwwerk van Rem Koolhaas waarin kantoorruimten voor de gemeente, annex winkels, horeca, appartementen en het Museum Rotterdam zijn gehuisvest. Tot 2009 stond op deze plaats het Stadskantoor, een naoorlogs bouwwerk. Voorafgaand aan de bouw van het Timmerhuis hadden de archeologen van het Bureau Oudheidkundig...


10-01-2017

Rome, eeuwig jachtveld vanĀ de archeoloog 10-1

Reizen naar de Eeuwige Stad [Recensie] In 2013 verscheen een bijzonder boek over Rome van de hand van Guido Cuyt, erelid van de Vlaamse Archeologische Raad en erevoorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA). We bespraken dit boek reeds in Archeologie Magazine nr 4 van 2014. Van dit voortreffelijk boekwerk is thans een nieuwe uitgave verschenen. Cuyt was...


04-01-2017

Vikingen

Nieuw standaardwerk over Vikingen en Noormannen [Signalering] In de vroegste geschiedenis van onze landstreken spelen de Vikingen een belangrijke rol. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de 9e en 10e eeuw vele grafplaatsen en nederzettingen in Nederland en Belgiƫ. Luit van der Tuuk laat in zijn vlot en pakkend geschreven standaardwerk, Vikingen, Noormannen in de Lage...


28-12-2016

De wereld van Hadrianus

Romeinse alleskunner [Signalering] Onder het bewind van keizer Hadrianus (117- 138) was het Romeinse Rijk een echt wereldrijk. Hadrianus bleef niet in het centrum ervan, in Rome, maar trok van Brittanniƫ en Spanje tot Egypte en Klein-Aziƫ. Overal drukte hij zijn stempel op de antieke cultuur. Als bouwheer, jurist, bestuurder, legerleider, kunstliefhebber en intellectueel liet hij ook figuurlijk geen terrein...


21-12-2016

Stukjes van het centrum

Ā Opgravingen in Alkmaar [Signalering] In 2012 vonden in hartje Alkmaar op een drietal locaties opgravingen plaats, waarover in dit interessante boekwerk wordt gerapporteerd. Het betreffen opgravingen bij de Payglop, Langestraat en Gedempte Nieuwesloot. Het onderzoek richtte zich vooral op de bewoningsgeschiedenis. De eerste sporen op de bouwlocatie Payglob waren 12e-eeuwse overstromingspakketten, 13e-begin 14e-eeuwse mestkuilen en een midden 14e-eeuws eenvoudig huisje,...


14-12-2016

Van dijk naar sloppenwijk

Archeologie onder het Timmerhuis [Signalering] In Rotterdam is onlangs aan de Meent het Timmerhuis verrezen, een modern bouwwerk van Rem Koolhaas waarin kantoorruimten voor de gemeente, annex winkels, horeca, appartementen en het Museum Rotterdam zijn gehuisvest. Tot 2009 stond op deze plaats het Stadskantoor, een naoorlogs bouwwerk. Voorafgaand aan de bouw van het Timmerhuis hadden de archeologen van het Bureau...


09-11-2016

Arend Dubbels, zoon van Schokland

Archeologie in young adult roman [Signalering] In een vliegende storm over deĀ  Zuiderzee lijdt het zeilschip De Toekomst dramatisch schipbreuk. Honderd jaar later wordt het gezonken wrak zichtbaar in de nieuwe drooggelegde IJsselmeerpolder. Jonge archeologen helpen bij de opgraving. Zij vinden de skeletten van de opvarenden. In knap speurwerk achterhalen zij de naam en geschiedenis van Arend Dubbels, die als...


26-10-2016

Tot op het bot

Sfeertekening aan de hand van Haarlemse skeletten [Signalering]Ā In 2012 werd op diverse plaatsen in Haarlem grondwerk verricht ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Op een aantal plekken in de binnenstad werden bij het graven in de bodem historische ontdekkingen gedaan. Naar aanleiding van deze vondsten werden archeologen ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Dat werd het begin van...


19-10-2016

Vuursteen Verzameld

Handboek ter ere vanĀ de Steentijddag [Signalering] In 2005 verscheen het boek De steentijd van Nederland, een boekwerk over steentijdonderwerpen en -onderzoek ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de Steentijddag, de jaarlijkse bijeenkomst van personen die actief op dit terrein zijn. Het afgelopen jaar beleefde deze dag haar zilveren jubileum, naar aanleiding waarvan besloten werd een nieuw boek te maken....


12-10-2016

Verwerkt verleden

Helmond vanaf de Oertijd [Signalering]Ā Ook in de ondergrond van Helmond ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat er al sinds de steentijd mensen rondliepen op en nabij het grondgebied van de huidige stad. Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie en werden er uiteindelijk na hun dood aan de...


06-10-2016

India

Buiten de gebaande paden [Signalering] De journalist Ad van Schaik is voor de lezers van Archeologie Magazine bepaald geen onbekende vanwege zijn vele boeiende verhalen over historische sporen die vandaag de dag nog in binnen- en buitenland te zien zijn. Wat dat buitenland betreft heeft hij meerdere malen ook geschreven over India, een land dat hij tientallen malen bezocht en...


01-10-2016

De Hitopadesha

Oude Indiase fabels in eigentijds jasje De Hitopadesha, letterlijk: nuttige raadgevingen, is een befaamde bundel dierenverhalen die rond 800 n.C. in India in het Sanskriet werden geschreven. De nieuwe vertaling toont aan dat de wijze lessen nog altijd van toepassing zijn. De Hitopadesha is een van de meest verspreide en meest vertaalde werken uit de Sanskriet literatuur.De meest vertaalde tekst...