Loontjes, Jannah

Loontjes, Jannah

5 Recensies

27-07-2021

Ontsla me van alles wat ik liefheb

Nuchtere weemoed [Recensie] Poƫzie oprecht noemen of integer, of zeggen dat de auteur je dichtbij laat komen, is riskant. Hoe kun je weten of de integere sfeer van het gedicht niet een bewust effect is van slim taalgebruik? En hoe weet je dat het niet vooral je eigen gevoel van oprechtheid is dat je op de verzen projecteert? Misschien kom...


20-07-2021

De man van vroeger

Vreemdeling in eigen ziel [Recensie] Soms als ik zit te schrijven, kan ik het gevoel hebben dat er iemand achter me staat. Een persoon die met me meekijkt. Hij is niet eenduidig mijn vader of oude schoolmeester of uitgever, misschien is het niet eens een man, maar het is beslist een persoon die me met kritische blik gadeslaat en altijd...


13-07-2021

De liefde, jazeker

Oppervlakkig of speels? [Recensie] De poĆ«zie van Ivo van Strijtem wordt gekenmerkt door grote helderheid, maar wel een die de lezer voor raadsels plaatst. Hoewel de woordkeus in elk gedicht alledaags en toegankelijk is, zijn de verschillen in toon en sfeer tussen de verzen aanzienlijk. Sommige gedichten in zijn nieuwste bundelĀ De liefde, jazekerĀ zijn romantisch van aard, andere speels en licht,...


06-07-2021

Zes

Kinderanekdotes [Recensie] De debuutbundelĀ ZesĀ van Mathijs Gomperts is een boekje vol weemoed, kindersentiment en jeugdnostalgie. Gomperts neemt de lezer terug naar de tijd waarin hij een jaar of zes was. Op anekdotische wijze schetst hij de kinderwereld waarin op touwtjes gesabbeld wordt, tanden los zitten en er gepraat wordt over krokodillen in de gracht. Ook de kinderlijke meedogenloosheid is een onderwerp...


29-06-2021

Echte mannen scheiden niet

Wie huilt hier nou eigenlijk? [Recensie] Op het omslag van Echte mannen scheiden niet zit een sticker met daarop de tekst: “Rauwe, humoristische dichtbundel voor eenzame mannen en nieuwsgierige vrouwen!” Ik las het en dacht: waarom wordt er zoā€™n nadrukkelijk verschil gemaakt tussen de beleving van mannen en vrouwen? Ben ik dan die nieuwsgierige vrouw die een inkijkje wordt gegund in...