Maessen, Pieter

Maessen, Pieter

studeerde politieke wetenschappen in Leiden en werkte als journalist voor onder meer Het Parool en NRC Handelsblad. Hij promoveerde op een proefschrift over de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen.

Maessen was woordvoerder en persvoorlichter op de ministeries van Defensie en VROM en had een praktijk als communicatieadviseur met een specialisme op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling. In 2013 verscheen van hem De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad. Sinds 2016 is hij speechschrijver op het Ministerie van Economische Zaken. Ik schrijf boekbesprekingen over politieke en bestuurlijke onderwerpen en over ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland.

22 Recensies

08-05-2018

Schaduwkust

Hoe Groningse boeren zich de zee toeëigenden [Recensie] Eeuwenlang groeide de kust van Groningen door slibafzetting met 14 meter per jaar. Die kwelders bestonden uit heel vruchtbare grond en daarom...


31-01-2017

Wim Meijer

Hoe de ‘machtigste man van de jaren negentig’ zijn idealen verloren zag gaan Hij ontwikkelde zich in de tweede helft van de jaren negentig tot misschien wel de machtigste man...