Maessen, Pieter

Maessen, Pieter

studeerde politieke wetenschappen in Leiden en werkte als journalist voor onder meer Het Parool en NRC Handelsblad. Hij promoveerde op een proefschrift over de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen.

Maessen was woordvoerder en persvoorlichter op de ministeries van Defensie en VROM en had een praktijk als communicatieadviseur met een specialisme op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling. In 2013 verscheen van hem De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad. Sinds 2016 is hij speechschrijver op het Ministerie van Economische Zaken. Ik schrijf boekbesprekingen over politieke en bestuurlijke onderwerpen en over ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland.

27 Recensies

21-04-2021

Staatsmijn Beatrix, Gemiste kans of zegen?

De laatste kolenmijn: investering mislukt, dorpen gezegend [Recensie] Het is nog geen zeventig jaar geleden, 1952, dat het kabinet onder leiding van premier Drees besloot dat er in de Roerstreek, ten oosten van Roermond, een grote nieuwe kolenmijn aangelegd moest worden. Daarop brak in die nogal achtergebleven, afgelegen boerenstreek een ware goudkoorts uit. In hoog tempo werden plannen gemaakt voor...


13-04-2021

Slijpen aan de geest

NRC Handelsblad openhartig ontleed [Recensie] De krant waar dit boek over gaat is een instituut. Dat was zij vanaf het begin en zij is het nog steeds, zeker als je let op het aantal primeurs en de degelijke onderzoeken die haar journalisten doen. De krant heeft nog steeds trekken van het ‘liberale avondblad’ zoals Trouw columnist Hans Goslinga haar consequent...


16-03-2021

Liefde op leeftijd

Een zelfhulpboek voor een heel lang huwelijk [Recensie] Van dit boek werd ik – eerlijk gezegd – nogal gedeprimeerd. De Vlaamse psychotherapeut en seksuoloog professor Alfons van Steenwegen schreef succesvolle boeken over relaties tussen ouderen. Zijn recente Liefde op leeftijd, Waarom liefde altijd een werkwood blijft, gaat over hoe moeilijk het is om tientallen jaren met dezelfde partner te leven....


23-02-2021

Superbro

Ontluisterend relaas over de lijdensweg van een stoere jongen in een academisch ziekenhuis [Recensie] Dit is een heel goed geschreven, onthullend boek van een moeder over haar 22-jarige zoon die, na een jaar van ellendige leukemie en stamceltransplantatie, euthanasie vraagt en krijgt. Juist door de ingetogen en genuanceerde toon is het ontluisterend voor de behandeling die de patiënt onderging in...


26-01-2021

Het landschap, de mensen

Naar aanleiding van de boekbespreking van Chris van der Heijden in De Groene Amsterdammer [Ingezonden brief] Het is boeiend om Geert Maks Hoe God verdween uit Jorwerd nog eens te lezen en meteen daarna Het landschap, de mensen van Auke van de Woud.  Mij is uit dit laatste boek vooral bijgebleven dat economische krachten de belangrijkste aanjagers zijn geweest van...


05-01-2021

Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective

Twee kapiteins bepalen Neêrlands koers in Europa [Recensie] Iedereen die werkt op een ministerie heeft eigenlijk maar één focus: het ondersteunen van de eigen minister bij het vormen en uitvoeren van haar of zijn beleid. Natuurlijk zijn er ook andere ministeries die nuttige dingen doen, maar als je op ministerie X werkt dan telt alleen het goed functioneren van de...


24-11-2020

Bestaan wonderen?

Dapper en luchtig boek over omgaan met kanker [Signalering] Aan boeken over het door- en overleven van kanker is weinig plezier te beleven en daarom heb ik nooit aandrang me daarin te verdiepen. Maar het fraaie boekje Bestaan wonderen? van Harry de Schutter bezorgt je een genoeglijk uurtje. Het is de kroniek van Harry’s lymfeklierkanker. De medische stand slaagt aanvankelijk...


21-07-2020

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland [Recensie] Journaliste en geograaf Floor Milikowski heeft veel bekende personen uit de wereld van de ruimtelijke economie opgezocht om dit boek samen te stellen over veranderend Nederland. Wie professioneel in dit onderwerp is geïnteresseerd, leest niet veel nieuws. De waarde van het boek is dat het scherp de dilemma’s toont waar beleidsmakers en ruimtelijk planners...


25-05-2020

De toekomst van Nederland

Gebrek aan visie op bouwen in Nederland [Recensie] Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft een boekje geschreven onder de titel De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen. Dan verwacht je een stroom aan inspirerende ideeën en voorbeelden hoe Nederland zich kan ontworstelen aan problemen op Alkemades werkterreinen: de ruimtelijke ordening, de stedenbouw, de woningnood en de omgang met natuur...


31-12-2019

Ahmed Aboutaleb. Overal de eerste

Aboutaleb, een opportunist die bewondering afdwingt [Recensie] Dat Ahmed Aboutaleb voor een derde keer burgemeester van Rotterdam wil worden, hoeft ons niet te verbazen. In dit boek over hem schrijven Hermanides en Koops dat hij bijna helemaal voldoet aan het profiel van de ideale burgemeester dat Benjamin Barber schetst in zijn Als burgemeesters zouden regeren. Aboutaleb is met zijn sterke...


26-11-2019

Adri Duivesteijn

Visionair en ‘macher’ [Recensie] Dit boek gaat over hoeveel één politicus en bestuurder kan bereiken als hij weet wat hij wil en vasthoudend is. En bovendien erin slaagt democratisch te blijven werken, dus telkens weer meerderheden voor zijn standpunten weet te vinden. Adri Duivesteijn (1950) kon dat, maar het ging vaak gepaard met felle conflicten, boze uitbarstingen en arrogantie. Hij...


18-08-2019

Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland

Vechten tot de laatste snik voor het geloof oude stijl [Recensie] Zelfs voor wie geboren en getogen is in een klein, volledig katholiek dorp in Limburg, bevat Moederkerk veel nieuwe verhalen over de invloed van de roomse kerk in de twintigste eeuw. Historicus en journalist Jos Palm opende doosjes met talloze herinneringen en foto’s die zijn moeder had bewaard en...


12-08-2019

De gemaakte planeet. Leven in het Antropoceen

Klimaatcrisis: chaos of hanteerbare complexiteit? [Recensie] Het debat tussen eco-optimisten en -pessimisten gaat over de fundamentele vraag waar we met de wereld en de mensheid naartoe gaan. Blijven de continenten (nog net) leefbaar omdat we – vooral dankzij technologisch vernuft – tijdig en voldoende in actie komen? Of zitten we al op een stijle glijbaan die ons onherroepelijk dwingt tot...


10-06-2019

Niet normaal! En hoe ’t anders kan

De optimistische actualiteit van kringlooplandbouw [Recensie] In deze eenentwintigste eeuw gaat de westerse wereld door twee grote transities: van fossiele naar niet-fossiele energievoorziening en van kapitaalgedreven naar ecologische landbouw. Over de tweede transitie gaat een heel helder, optimistisch boek’je’ van Jelleke de Nooy. Het is klein en niet dik (150 pagina’s), maar groots in inhoud, actualiteit en toepasbaarheid. De Nooy...


19-06-2018

Persoonlijke herinneringen

Ruud Lubbers, de macher, lucht zijn gemoed In de laatste maanden voor zijn overlijden heeft Ruud Lubbers teruggekeken op zijn leven, op wat hem gevormd heeft en hoe hij politiek heeft bedreven. Een kijkje in zijn ziel, een beetje mooi gemaakt, maar zeker intrigerend. [Recensie] Gedurende 21 jaar – van 1973 tot 1994 – heeft Ruud Lubbers een hoofdrol gespeeld...


08-05-2018

Schaduwkust

Hoe Groningse boeren zich de zee toeëigenden [Recensie] Eeuwenlang groeide de kust van Groningen door slibafzetting met 14 meter per jaar. Die kwelders bestonden uit heel vruchtbare grond en daarom begonnen monniken in de Middeleeuwen al met het indijken van het land. Steeds weer werden nieuwe muren tegen de zee gebouwd om een stuk aangeslibde kwelder veilig te stellen en...


23-01-2018

De betonnen droom

Verbeelding aan de macht leidt tot gigantische mislukking De Bijlmer was de grootste nieuwbouwwijk van Nederland en werd meteen de grootste mislukking. Het ‘jaren zestig idealisme’ van zijn eigenzinnige ontwerper was te hoog gegrepen en toen het op uitvoering aankwam, was er te weinig geld en werd de Bijlmer het putje van Amsterdam. [Recensie] Het boek heet De betonnen droom,...


19-09-2017

Beïnvloeding in Nederland en Europa

Een onverteerbare synopsis Rinus van Schendelen is een autoriteit als het over politiek in Nederland, de EU en het lobbyen gaat. Maar wat heeft hem bezield bij zijn laatste boek? [Recensie] Het verschijnen van Van Schendelens nieuwste boek ging vergezeld van puntige interviews in NRC Handelsblad en het FD. De auteur deed – zoals we hem kennen – pittige uitspraken...


12-07-2017

Verdreven door de Atlantikwall

Hoe de Duitsers een deel van Den Haag sloopten [Recensie] Den Haag ontwikkelt zich tot ‘stad van vrede en recht’ en het gemeentebestuur concentreert de vele internationale instellingen die daarbij horen bij voorkeur in de omgeving van het Vredespaleis en het congrescentrum. Dat die strook vlak achter de kust daarvoor nog steeds ruimte biedt, dankt de stad aan het lot...


06-06-2017

De vuist van de vakbond

Worstelen met de AOW en met zzp’ers [Recensie] Voor grote organisaties met een sterk betrokken achterban en veel hoog gemotiveerde kaderleden is het moeilijk tijdig de koers te verleggen wanneer de economische of andere omstandigheden daarom vragen. De PvdA worstelt bijvoorbeeld met dit ingebouwde conservatisme. Het is ook het thema van het boek De vuist van de vakbond, Een recente geschiedenis...


11-04-2017

De rekening voor Rutte

Nederlandse politiek op zijn lelijkst [Recensie] De affaire rond de Teevendeal is een zwarte bladzijde in de Nederlandse politieke geschiedenis. Niet omdat er een slecht politiek besluit door de Kamer werd gejast of omdat de politiek jammerlijk faalde om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Nee, de bonnetjesaffaire rond de Teevendeal is zo kwalijk omdat een staatssecretaris, twee ministers, een...


03-03-2017

Het kleine leven van Norbert Jones

Objets de mémoires [Recensie] De mens vergaat tot stof. Sommigen leven nog enkele jaren voort om wat ze geschreven, geschilderd, gepresteerd of misdaan hebben. Maar er is ook een groep die voortleeft om de dingen die hij of zij nalaat. Er zijn objets de mémoires, dingen die krachtige herinneringen kunnen oproepen en zelfs een heel leven kunnen representeren. Rond dit...


31-01-2017

Wim Meijer

Hoe de ‘machtigste man van de jaren negentig’ zijn idealen verloren zag gaan Hij ontwikkelde zich in de tweede helft van de jaren negentig tot misschien wel de machtigste man van Nederland. Wim Meijer zat overal in: de publieke omroep, de Nederlandse Spoorwegen, een energiebedrijf, een krantenconcern. Ook hij kon het neoliberale tij niet keren. [Recensie] Misschien wel de machtigste...


12-11-2012

De Hollandse metropool

La Défense in de Hollandse metropool [Recensie] Het rijksbeleid voor de Randstad is officieel ten grave gedragen, maar het denken over de Nederlandse metropoolregio ligt gelukkig niet stil. In recent Duits onderzoek eindigt de Randstad overtuigend op plaats drie van de meest complete Europese metropoolregio’s, na Londen en Parijs, maar ruim voor Brussel, Milaan, Moskou, Frankfurt en al die andere...


11-06-2012

De dag dat de krant viel

Ik wil elke week een Parool voor de zuidelijke Randstad [Recensie] Peter ter Horst, de laatste hoofdredacteur van de Haagsche Courant, beschrijft in De dag dat de krant viel hoe hij van alles geprobeerd heeft om zijn zelfstandige dagblad overeind te houden. Aan Peter heeft het niet gelegen. Hij is een bijtertje, zoals ik uit eigen ervaring weet. Eind jaren...


12-02-2008

Historische Atlas Rotterdam

Hebbeding [Recensie] De Historische Atlas van Rotterdam is een genot om te bekijken en te lezen. In veertig dubbele pagina’s vertelt hij het verhaal vanaf de prehistorie tot vandaag in een geslaagd evenwicht van enerzijds kaarten en andere illustraties en anderzijds tekst. Mij viel op hoe lang de stad klein is gebleven, binnen de oude driehoek van Coolsingel, Goudsesingel en Boompjes....