Pekelharing, Pieter

Pekelharing, Pieter

3 Recensies

26-01-2021

Meer

In tegenstelling tot Jason Hickel, zien de auteurs van de bundel Meer juist toekomst in mƩƩr groei, consumptie en globalisering. Hoewel deze invalshoek waardevolle inzichten oplevert, is het jammer dat sommige auteurs als kleuters achter hun modernistisch geloof in vooruitgang aanhollen. Modernisering als afgoderij [Recensie] Wat is er mooier dan een wereld waarin mensen liefdevol omgaan met de natuur, waarin...


08-12-2020

Kapitaal en ideologie

Het kapitalisme voorbij In het ruim 900 paginaā€™s tellende Capital et IdĆ©ologie brengt de Franse econoom Thomas Piketty tweeduizend jaar ongelijkheid in kaart en maakthij deze meetbaar. Piketty heeft daarnaast een opvallende agenda: hij wil het kapitalisme niet hervormen, maar streeft naar een ander stelsel. [Recensie] In zijn nieuwe boek onderscheidt de auteur verschillende ā€˜ongelijkheidsregimesā€™: die van de standensamenleving, bestaande...


29-09-2020

Democracy Without Shortcuts

Christina Lafonts Democracy Without Shortcuts sluit naadloos aan bij het onderzoek binnen GroenLinks naar meer deliberatieve vormen van democratie. Hoewel ze nauwelijks met concrete oplossingen komt, doet dit boek beseffen hoezeer het succes van voorstellen om de democratie teversterken, afhangt af van de kwaliteit van deliberatie door de helesamenleving heen: in het gezin, op school en in de media. De...