Pekelharing, Pieter

Pekelharing, Pieter

5 Recensies

06-07-2021

De mythe van de staatsschuld

Monetaire oogkleppen De vertaling van het veelgeprezen boek The Deficit Myth van Stephanie Kelton kon niet op een beter moment verschijnen. Door de pandemie is in plaats van bezuinigen ‘zich een weg uit de crisis investeren’ het nieuwe adagium geworden. Een theorie die dit adagium ondersteunt, is meer dan welkom. [Recensie] Het is verbijsterend hoe snel de opvattingen over de...


29-06-2021

Hoe ik toch huisjesmelker werd

Van volkshuisvesting naar woningmarkt [Recensie] Wie wil weten waarom wonen een steeds groter deel van ons inkomen opslokt, en waarom de intrede van de vrije markt op het gebied van wonen de belangrijkste oorzaak van ongelijkheid en de groeiende tweedeling vormt, moet beslist Hoe ik toch huisjesmelker werd lezen. Auteur Hans de Geus maakt glashelder duidelijk dat het niet de...


26-01-2021

Meer

In tegenstelling tot Jason Hickel, zien de auteurs van de bundel Meer juist toekomst in méér groei, consumptie en globalisering. Hoewel deze invalshoek waardevolle inzichten oplevert, is het jammer dat sommige auteurs als kleuters achter hun modernistisch geloof in vooruitgang aanhollen. Modernisering als afgoderij [Recensie] Wat is er mooier dan een wereld waarin mensen liefdevol omgaan met de natuur, waarin...


08-12-2020

Kapitaal en ideologie

Het kapitalisme voorbij In het ruim 900 pagina’s tellende Capital et IdĂ©ologie brengt de Franse econoom Thomas Piketty tweeduizend jaar ongelijkheid in kaart en maakthij deze meetbaar. Piketty heeft daarnaast een opvallende agenda: hij wil het kapitalisme niet hervormen, maar streeft naar een ander stelsel. [Recensie] In zijn nieuwe boek onderscheidt de auteur verschillende ‘ongelijkheidsregimes’: die van de standensamenleving, bestaande...


29-09-2020

Democracy Without Shortcuts

Christina Lafonts Democracy Without Shortcuts sluit naadloos aan bij het onderzoek binnen GroenLinks naar meer deliberatieve vormen van democratie. Hoewel ze nauwelijks met concrete oplossingen komt, doet dit boek beseffen hoezeer het succes van voorstellen om de democratie teversterken, afhangt af van de kwaliteit van deliberatie door de helesamenleving heen: in het gezin, op school en in de media. De...