Roos, Marjoke de

Roos, Marjoke de

13 Recensies

30-12-2020

Wij Vikingen

Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen [Signalering] Stoer waren ze. En krijgszuchtig. Dat gold zowel voor de Friezen als voor de Vikingen. Velen zagen hen als heidense piraten en plunderaars. Het is maar net vanuit welk perspectief je keek. De Friezen lieten zich in de vroege Middeleeuwen niet zonder meer bekeren tot het christendom. Ook vonden...


23-12-2020

Lof en laster

Vrouwen in de vroege Middeleeuwen [Recensie] Ondanks hun ondergeschikte positie hadden vrouwen in de vroege Middeleeuwen best wat in de melk te brokkelen. De vrouw was de hoedster van de sleutelbos en dientengevolge van alles wat er in en om het huis gebeurde. Vrouwen staken de handen uit de mouwen. Zij runden de veestapel en hielden zich bezig met textielproductie....


16-12-2020

Niet meer blaffen naar de maan

Religie, magie en wetenschap in de vroege middeleeuwen [Signalering] Alleen al door de titel krijg je zin om dit boek te lezen. Emeritus-hoogleraar cultuurgeschiedenis Raoul Bauer doet in Niet meer blaffen naar de maan een poging om meer zicht te krijgen op het wereldbeeld en de geloofsbeleving in de vroege Middeleeuwen (van circa 500-1000), toen de wetenschap nog in de...


27-05-2020

De Bourgondiƫrs

De BourgondiĆ«rs in geuren en kleuren Honderd jaar geleden verscheen Johan Huizingaā€™s Herfsttij der Middeleeuwen. Het boek werd beroemd door zijn nieuwe blik op leven en cultuur in de Bourgondische tijd in Frankrijk en de Nederlanden. Huizinga gebruikte andere bronnen dan de oorkonden die historici toen met name bestudeerden. Voor zijn Herfsttij baseerde hij zich vooral op ridderverhalen, poĆ«zie, miniaturen...


20-05-2020

Een graafschap achter de duinen

Ontstaan en geschiedenis van het graafschap Holland [Recensie] Geschiedenis is geen wiskunde. Daarom is niet voor alle vragen die we aan het verleden stellen, een sluitend bewijs te vinden. Sommige historici blijven zoeken naar betere antwoorden, andere herschrijven het verhaal van tijd tot tijd. Zo is het ook met de geschiedenis van het graafschap Holland. Bijna tegelijkertijd verschenen hier twee...


08-04-2020

Deventer Boekenstad

Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel [Signalering] In de late Middeleeuwen was Deventer een opkomend handelscentrum. Ook was de stad, samen met Zwolle, de bakermat van de Moderne Devotie. In diezelfde tijd ontwikkelde Deventer zich tot boekenstad: er werd niet alleen veel gelezen, maar ook veel geschreven, aanvankelijk vooral religieuze en devotionele geschriften. Bovendien kwam het drukkersvak er tot bloei:...


05-04-2020

Vreemd vertrouwd

De middeleeuwse mens en zijn ideeƫnwereld [Signalering] Verwondering en rake observaties typeren het werkvan emeritus-hoogleraar Jozef Janssens. Voeg daarbij de eruditie en vakkennis van deze literatuurhistoricus, en je hebt de ingrediƫnten voor een oeuvre dat staat. Na mooie overzichtswerken als De middeleeuwen zijn anders (1993) en Koning Artur in meervoud (2017) schreef Janssens nu eenaanstekelijk boek over de ideeƫnwereld van...


01-04-2020

Het oudste huis van Nederland

900 jaar proosdij in Deventer [Signalering] Hoe zag een middeleeuwse stad eruit? En hoe leefden middeleeuwse stedelingen? Gelukkig zijn er behalve kerken en kloosters zelf zijn ook voorwerpen, bouwfragmenten en talloze afbeeldingen bewaard gebleven. In Deventer staat nog een deel van een stenen 12de-eeews gebouw overeind, dat dienst deed als proosdij van het kapittel van Lebuinus. Het wordt gezien als...


29-03-2020

De Moderne Devotie

Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen [Signalering] De ideeƫn van de Moderne Devoten hebben altijd al veel invloed gehad en kunnen nog steeds kunnen rekenen op belangstelling van wetenschappers en gelovigen. De wereldwijde bekendheid van dit gedachtegoed is niet nieuw. Wel nieuw is de aanpak om allerlei aspecten en effecten van de Moderne Devotie te belichten in een caleidoscopisch...


25-03-2020

De Wendische oorlog

Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw [Signalering] Hertog Filips de Goede verklaarde in 1438 de oorlog aan de hertog van Holstein en de zes Wendische steden: Hamburg, LĆ¼beck, LĆ¼neburg, Rostock en Wismar en Stralsund. Dit betekende dat de gewesten Holland en Zeeland manschappen en schepen moesten leveren. Dat deden ze graag, want dit was nu eens geen...


18-03-2020

Maria van Gelre

[Signalering] Net als andere hoven had het hof onder Reinald IV van Gelre en Gulik en zijn Franse vrouw Maria van Gelre niet Ć©Ć©n vaste standplaats en waren de hertog en de hertogin niet altijd samen. Hoe was het hof georganiseerd en waar verbleef Maria? Het speurwerk van Johan Oosterman in de archieven leverde een betoverend boekje op, mede vanwege...


18-04-2018

Noormannen

Noormannen assimileerden, drukten geen stempel [Signalering] Eeuwenlang hebben de Noormannen huisgehouden in West-Europa en ver daarbuiten. Ze staan bekend als rovers en plunderaars. Als zeevaarders en handelaars werden ze tegelijkertijd ook een economische en politieke factor van betekenis. Op plekken waar ze zich definitief vestigden, vermengden ze zich met de oorspronkelijke bevolking en veranderden veelal van onstuimige heidenen in brave...


18-04-2018

Bedevaarten in de middeleeuwen

Pelgrimage als avontuur [Signalering] Steeds meer middeleeuwers gingen met knapzak en pelgrimsstok op pad om een heilige plaats te bezoeken. Om vergeving te vragen voor hun zonden, om hulp in te roepen bij onvruchtbaarheid of andere gezondheidsproblemen. Of om een heilige te bedanken voor zijn of haar bemiddeling. Ook gingen mensen op reis omdat het moest van eenĀ rechter die een...