Schenkeveld-van der Dussen, Riet

Schenkeveld-van der Dussen, Riet

1 Recensies

02-11-2018

Ongeziene blikken. Nabeschouwing bij de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Terugblik [Recensie] Ongeziene blikken is, als beschouwing achteraf op de Geschiedenis van de NederlandseĀ literatuur (GNL), een novum. Alle Nederlandse literatuurgeschiedenissen die ik in ditĀ verband weer eens bekeken heb beginnen met een woord vooraf, waarin uiteengezetĀ wordt hoe de taak van de betreffende geschiedschrijving is opgevat. Soms volgde danĀ nog een ā€˜Inleidingā€™ waarin begrippen als literatuur, esthetica, de relatie tussen literaireĀ kritiek (ā€˜subjectiefā€™) en...