Schrijvers,  Deborah

Schrijvers, Deborah

1 Recensies

25-05-2021

Literature and Meat

ā€˜Meat is the Messageā€™ – Literatuur en vleeskritiek [Recensie] Na eerdere uitbraken van de coronavirussen SARS (2002) en MERS (2012) geeft COVID-19 opnieuw aanleiding tot het heroverwegen van mens-dierrelaties. Het terugdringen van leefgebieden voor dieren door onder meer ontbossing en urbanisering, maar ook de uitbreiding van bio industrie, worden door wetenschappers aangewezen als belangrijkste oorzaken van voorgaande, huidige en toekomstige...