Spoelstra, Jan

Spoelstra, Jan

4 Recensies

26-07-2021

Technology and Governance

Bestuurders moeten zich verdiepen in technologie Er is onder politici, bestuurders en commissarissen te weinig kennis van wetenschap en techniek, en van de inzet daarvan bij grote maatschappelijke uitdagingen. Casper Jaspers biedt toegankelijk leesvoer voor politici tijdens het zomerreces, met een duidelijke en terechte ‘call to action’. [Recensie] De grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vereisen een toenemende inzet van technologie....


23-03-2020

Nacht in Tsjernobyl, Geschiedenis van de grootste nucleaire ramp ooit

Hoe communiceer je over crisis? [Recensie] Onzichtbare deeltjes, lastig te begrijpen, gevaar voor de volksgezondheid, onzekerheid over symptomen, onheilspellend; het zijn overeenkomsten tussen de radioactieve wolk die over Europa trok ten tijde van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl (26 april, 1986) en het coronavirus dat 50 tot 60% van ons gaat treffen. Journalist Adam Higginbotham ging de afgelopen...


01-10-2018

KIJK 50 jaar

Nostalgie voor de liefhebber Deze zomer stond de uitgave ‘KIJK 50 jaar – special’Ā  nog op mijn leeslijst. Een bundeling van de vijftig meest opmerkelijke en interessante verhalen uit het populairwetenschappelijk tijdschrift KIJK in de afgelopen halve eeuw. Interessant, leuk, goed geschreven, maar gedateerd doordat duiding en latere inzichten ontbreken. Als trouwe lezer van dit maandblad in mijn middelbare schooltijd,...


06-02-2017

Turfschuiten en kustvaarders

Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw [Signalering] Het is opvallend dat er vele werven in Noord-Nederland liggen die zich alle gespecialiseerd hebben in de bouw van vooral kustvaartschepen. Hoe is dat zo gekomen? Daartoe geeft Uitgeverij Verloren eind 2016 het boek Turfschuiten en Kustvaarders,Ā een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw uit. Voor het eerst in decennia poogt een auteur op basis van...