Wal, Ben Shai van der

Wal, Ben Shai van der

1 Recensies

12-08-2018

Karl Popper and Literary Theory

Van pseudowetenschap tot wetenschap Een tijd geleden was ik aanwezig bij een discussieavond genaamd Why Humanities Matter, georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Gezien de oververtegenwoordiging van geesteswetenschappers kwam er al snel een eenduidig antwoord op de vraag waarom geesteswetenschappen ertoe doen: ze stellen ons in staat vragen en fenomenen te benaderen die de exacte disciplines niet kunnen, of willen, onderzoeken. Opmerkelijk vond ik...