Maandag, 24 februari, 2020

Geschreven door: Ool, Marcel van
Artikel door: Veen, Evert van der

120 jaar Staatsbosbeheer

Van woest terrein renderend maken naar samenhang in de natuur zoeken

[Recensie] Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht met als doel om woest terrein renderend te maken. Nederland had toen weinig bos omdat er veel was gekapt en weinig werd aangeplant. Grote delen van de Veluwe bestonden toen uit stuifzanden die bij harde wind het leven in de dorpen soms moeilijk maakten.

In het eerste hoofdstuk van 120 jaar Staatsbosbeheer, Een korte geschiedenis, is ook een passage aan de Tweede Wereldoorlog gewijd. 2 april 1940 kwam er een Natuurbeschermingsbeschikking, een eerste signaal dat men oog kreeg voor de bedreigde natuur. Aanvankelijk stonden in de organisatie de economische belangen voorop maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd het maatschappelijk belang van recreatie belangrijk.

Momenteel heeft de organisatie 273.000 hectare grond in beheer. De organisatie is in de loop der jaren doorontwikkeld en ook gedecentraliseerd. De huidige doelstelling luidt ‘beschermen, beleven, benutten’ en die volgorde laat zien waar de prioriteiten liggen.

Interessant zijn de portretten van boswachters die allen een grote liefde voor de natuur hebben en met passie hun werk doen. Het boek biedt veel mooie foto’s van landschappen en fraaie detailopnamen van dieren en planten. Ook zijn er historische foto’s die de lezer een beeld geven van de wijze waarop er vroeger werd gewerkt.

Bazarow

In de IJsselmeerpolders zijn indertijd 50 miljoen bomen aangeplant.

De nationale parken worden tegenwoordig beheerd vanuit een visie op de onderlinge samenhang van alles. In deze nieuwe stijl gaat het om de dynamiek en de integratie van de totale natuur in een bepaald gebied. Voorbeelden van nationale parken zijn de Hollandse Duinen en de Waddenzee.

Boeiend is ook de relatie met het project ‘ruimte voor de rivier’ die ingrijpende maar ook positieve gevolgen heeft voor de inrichting van het landschap.

Staatsbosbeheer heeft 800 rijksmonumenten op z’n terreinen staan. Deze zijn zeer divers: kastelen zoals Slangenburg en Groeneveld maar ook forten als Pannerden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fraai is de foto van fort Salina.

Het is een interessant boek voor mensen die op een toegankelijke wijze meer van het werk van Staatsbosbeheer willen weten en de tekst wordt met tal van mooie foto’s geïllustreerd.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles