Maandag, 19 december, 2016

Geschreven door: Broekhuizen, Sim
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Atlas van de Nederlandse Zoogdieren

Biologie standaardwerk

[Signalering] Deel 12 van de succesvolle serie van Nederland is de sterk uitgebreide opvolger van de zoogdieren atlas van 1992. Het formaat is groter, het gewicht ruim het dubbele, het aantal behandelde soorten groter. Zeezoogdieren zijn nu ook opgenomen en het aantal tekstschrijvers is toegenomen van 36 tot 60. Het resultaat is een indrukwekkend standaardwerk dat de komende decennia weer toonaangevend zal zijn. Bovendien worden actuele gegevens over ons zoogdierenbestand nu digitaal bijgehouden.

Alhoewel de mens niet officieel als zoogdier meetelt, geeft Jelle Reumer een overzicht van onze rol als ‘keystone species’ die het landschap continu verandert. Voor bijna elk inheems zoogdier heeft hij een rol gespeeld als importeur, bestrijder of juist beschermer. De literatuur, geschiedenis van het zoogdieronderzoek en de rol van de zoogdiervereniging sinds 1952 komen aan bod. Per soort geeft de atlas beschrijving, leefomgeving, areaal, voorkomen in Nederland vanaf de prehistorie, veranderingen daarin, bedreigingen en bescherming en een kort Engels ‘summary’. Een fantastisch boek!

Eerder verschenen in Natura

Boekenkrant