Maandag, 16 september, 2019

Geschreven door: Brink, Henk van den
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Bargerveen

Grenzeloos groeiend

[Signalering] Nederland had als eerste West-Europees land bijna al zijn hoogvenen vergraven, maar was ook eerste in het restaureren van vergraven venen. Beijerinck, directeur van het Veldbiologisch Station Wijster, ontdekte in de jaren dertig het ‘Meerstalblok’, een bijna ongeschonden stuk hoogveen in het Bargerveen. In 1959 pleitte Victor Westhoff (Natuurbeschermingsraad) voor aankoop van de laatste gebieden met nog enigszins intacte hoogveenstructuur waaronder Meerstalblok.

Dit werd in 1968 door Staatsbosbeheer aangeschaft. Een eerste vereiste was: water beter vasthouden. Dit boek laat zien hoe ver we vijftig jaar later, met vallen en opstaan, zijn gekomen. Tot 2014 was men bezig bijna tachtig kilometer veendammen aan te leggen om het water vast te houden, plannen moesten aangepast na dijkdoorbraak in 1998 door hevige regenval. De aanhouder wint, kunnen we in dit boek lezen. De resultaten zijn indrukwekkend: we hoeven niet meer naar het buitenland: Bargerveen is een vogelmekka geworden, een insectenparadijs met rijke flora. Nu is men vooral bezig goede bufferzones te creëren ook aan Duitse zijde. Cadee

Eerder verschenen in Natura

Boekenkrant