Woensdag, 3 januari, 2018

Geschreven door: Vliet, Adri P. van
Artikel door: Lichtenberg, Lou

Bastaard van Oranje

De buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje

[Signalering] Van de hand van maritiem-historicus Adri van Vliet verscheen onlangs een uitvoerige studie over Justinus van Nassau, de buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje. Deze nam als admiraal van het Staatse leger deel aan de inname van Breda met het Turfschip en was gouverneur van die stad van 1601 tot 1625.

Justinus van Nassau groeide op aan het hof van Willem van Oranje, kreeg een adellijke opvoeding en studeerde als eerste Nassautelg aan de universiteit te Leiden. Als een van de weinige Nassaus was Justinus op zee actief. In 1601 nam hij ontslag als admiraal en werd gouverneur van Breda. Na de capitulatie van de stad in 1625 verhuisde hij naar Leiden waar hij zijn laatste jaren doorbracht en in 1631 overleed en begraven werd (in de Hooglandse Kerk, waar nog steeds een grafsteen aan hem herinnert).

Het verhaal van deze bastaardzoon van Willem de Zwijger loopt voor een groot deel parallel met de hoogte- en dieptepunten uit de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Van Vliet geeft in zijn boek talrijke interessante beschrijvingen van die gebeurtenissen, waarin af en toe ook de stad Breda als toneel fungeert. En uiteraard worden daarbij Justinus’ rol bij inname van de stad en zijn gouverneurschap uitgebreid en van diverse zijden belicht. Als gouverneur was hij omstreden maar hield hij bij het Beleg van Breda in 1624-1625 de Spaanse troepen van veldheer Ambrogio Spinola toch zo’n elf maanden buiten de deur.

Kookboeken Nieuws

Eerder verschenen in Archeologie Magazine