Dinsdag, 15 juni, 2021

Geschreven door: Terlouw, Jan
Minnesma, Marjan
Artikel door: Veen, Evert van der

Bezorgde brieven

Correspondentie van betrokken (groot)ouders

[Recensie] Bezorgde brieven is actueel en daardoor ook tijdgebonden. Zowel Marjan Minnesma als Jan Terlouw zijn goed op de hoogte van wat er speelt in onze samenleving, haken in op politieke ontwikkelingen en noemen nieuw uitgekomen boeken die hen raken en inspireren. Zo komen de Marker Wadden, de Amerikaanse verkiezingen en de toeslagen affaire ter sprake maar ook het Klimaatverdrag van Kyoto en de rechtszaak van Urgenda. Actueel was vorig en dit jaar ook de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell; inmiddels kennen we de voor het milieu positieve uitspraak die veel aandacht kreeg in de media.

Opvallend is de zeer persoonlijke en hartelijke toon die in de brieven naar voren komt. Ze zijn er maar druk mee geweest destijds want er zit weinig tijd tussen de verschillende brieven, een teken dat de correspondentie en de inhoud hen allebei boeiden. Ook klein nieuws en gebeurtenissen van persoonlijke aard komen ter sprake.

Beide schrijvers maken zich bezorgd om de tweedeling in onze samenleving maar ervaren ook de complexiteit van de problemen waardoor een eenduidige, gemakkelijke oplossing niet zomaar voorhanden is. Jan Terlouw heeft daar vanuit zijn politieke achtergrond meer oog voor dan Marjan Minnesma die wat bevlogener van aard is. ā€œWerk aan de winkel in 2021ā€ is dan ook haar nieuwjaarswens voor Jan Terlouw.

Jan Terlouw is een voormalig politicus en was lijsttrekker van Dā€™66. Daarvoor was hij natuurkundige en de laatste jaren is hij dikwijls in de media vanuit zijn bewogenheid met milieu en klimaat. Enkele jaren geleden trok hij veel aandacht met zijn karakterisering van vroeger toen er nog ā€˜een touwtje uit de brievenbusā€™ hing, een typering die zeer tot de verbeelding sprak.

Bazarow

Marjan Minnesma is oprichter en directeur van Urgenda, een organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Urgenda spande met succes een rechtszaak aan tegen de overheid over de uitstoot van broeikasgassen. Die zouden voor het einde van 2020 met 25% minder moeten zijn ten opzichte van 1990.

Samen voeren ze een betrokken correspondentie over de wereld van vandaag die ook de wereld van morgen, die van onze (klein)kinderen is zoals de ondertitel Over de wereld van onze kinderen aangeeft.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles