Zaterdag, 26 oktober, 2019

Geschreven door: Berghof, Charlotte
Berghof, Michael
Artikel door: Heijster, Karl van

Bijbelverhalen voor jonge kinderen

“Vraag jij God om hulp als je bang bent?”

[Recensie] Toen God Adam en Eva verbande uit het Hof van Eden, dacht Hij niet bij zichzelf: dat akkefietje los ik straks wel een keer op – ik weet niet, door mijn zoon te laten sterven of zo. Althans, ik kan me niet heugen dat in de Bijbel gelezen te hebben. Waarom kinderbijbels dan toch zo vaak die interpretatie naar voren schuiven? Omdat de verbanning vanuit het paradijs anders zo oneerlijk lijkt? Hoe kun je iemand zonder kennis van goed en kwaad kwalijk nemen dat diegene kwaad doet? 

Enfin, stof tot nadenken levert Bijbelverhalen voor jonge kinderen in elk geval genoeg. Auteurs Charlotte en Michael Berghof hebben de bekendste Bijbelverhalen teruggebracht tot twee pagina’s aan toegankelijke zinnen, en illustrator John Joseph verlevendigt de boel met zijn kleurrijke illustraties. 

Waar deze kinderbijbel zich in onderscheidt, zijn de discussievragen die na elk verhaal volgen. Bijvoorbeeld, als David Goliath verslaat: “Vraag jij God om hulp als je bang bent? Hoe heeft God jou weleens [sic] geholpen?” En als Jezus een blinde geneest: “Heb je wel eens gebeden voor iemand die ziek was?” Dat is een goede keus geweest van de auteurs, want de Bijbelverhalen staan behoorlijk ver af van de dagelijkse ervaring van een kind. Door de moraal van elk verhaal terug te vertalen naar het eigen leven, wint het geheel aan zeggingskracht. Maar het is natuurlijk wel oppassen geblazen dat het voorleesuurtje niet in een discussie-uurtje verandert – er moet immers ook nog geslapen worden!

Achterin het boek zijn tenslotte wat Bijbelverzen opgenomen die samen op kunnen worden gezegd of uit het hoofd worden geleerd. Daarnaast is er een gebedsdagboek, waarin samen kan worden genoteerd waar de kleine dankbaar voor is of hulp nodig heeft. Dit soort toevoegingen maken van Bijbelverhalen voor jonge kinderen meer dan een kinderbijbel alleen. Gods Woord is een didactische kapstok.

Bazarow

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles