Maandag, 19 december, 2016

Geschreven door: Baumber, Alex
Artikel door: Knoppers, Rijkert

Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability

De controverse rond bio-energie

[Recensie] Net nu de milieuorganisatie Transport & Environment recent in het nieuws heeft gebracht dat biodiesel 80 % schadelijker is dan gewone diesel, verschijnt over dit onderwerp het boek van de Australische milieukundige Alex Baumber.

In de inleiding Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability erkent de auteur dat er diverse controverses bestaan rond bio-energie, zoals ontbossing en de concurrentie met voedselproductie. “Maar ik was ook geïntrigeerd door de mogelijkheid dat gewassen, zoals de mallee eucalyptus en de wilg, een behoorlijk ander beeld zouden kunnen leveren, met name in de rurale landschappen (…).”

De aan de Australische University of New South Wales verbonden onderzoeker geeft als voorbeeld dat het in wisselteelt verbouwen van wilgen en populieren in Europa wel degelijk goed voor het ecosysteem kan zijn, bijvoorbeeld doordat het organische materiaal in de bodem toeneemt, de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit erop vooruit gaat. Ook in andere delen in de wereld is een duurzame teelt van bio-energie mogelijk, zoals het verbouwen van de eucalyptus in Australië en Brazilië, en vingergras (switchgrass) in de VS.

Dit alles wil niet zeggen dat biobrandstoffen per definitie goed scoren als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. ‘In sommige gevallen zullen de levenscyclus-emissies van biobrandstoffen veel erger zijn dan bij gebruik van fossiele brandstoffen’, stelt Baumber.

Sociologie Magazine

Het boek is een geslaagde poging nuance aan te brengen in een controversieel onderwerp.

Eerder verschenen in Technisch Weekblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *