Woensdag, 25 juli, 2018

Geschreven door: Sitalsing, Karin
Artikel door: Schrikker, Alicia

Boeroes

Een familiegeschiedenis van witte Surinamers

[Signalering] Boeroes van Karin Sitalsing valt eigenlijk in hetzelfde opkomende genre van journalistieke reisbeschrijvingmeets- geschiedenis als Atjeh van Anton Stolwijk. Maar de insteek van Sitalsing is nog persoonlijker. Ze gebruikt haar familiegeschiedenis als een lens waardoor ze de geschiedenis van de Boeroes beziet, de witte kolonisten die halverwege de 19de eeuw verleid werden om uit Nederland te vertrekken en een agrarische kolonie te stichten in Suriname. Geloof, utopisch idealisme en soms armoede speelden een belangrijke rol in de beslissing van de 40 families om deze grote stap te nemen. Migratie naar Noord-Amerika was in zwang, maar dit was een apart project. Sitalsing weet haar voorouders terug te vinden in de verschillende archieven en brievencollecties die ze raadpleegt.

Het lot van de Boeroes, zoals Surinamers deze groep zijn gaan noemen, was in eerste instantie dramatisch: het land dat ze moesten ontginnen en bewerken was lang niet zo vruchtbaar als gedacht, ziekten braken uit en de boeroes leden honger. Een groot deel van de kolonisten stierf en de rest trok naar Paramaribo en omgeving, waar ze uiteindelijk in hun levensonderhoud wisten te voorzien. Deze groep mensen vormde een integraal onderdeel van de zeer gemengde Surinaamse samenleving. Dat is uiteindelijk waar het Sitalsing om te doen is: identiteit. Ze beschrijft keer op keer de vreemde ervaring om niet als Surinamer herkend te worden, alleen omdat haar huid wit is. Identiteit, zo lijkt ze te willen zeggen, zit toch van binnen en geschiedenis speelt daar een belangrijke rol in.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine