Vrijdag, 11 september, 2020

Geschreven door: Valéry, Paul
Artikel door: Heij, Thomas

Cahiers

Poëzie boven de roman, het verstand boven de emotie

[Recensie] In de vroege ochtend, met sigaretten en koffie, boog Paul ValĂ©ry (1871–1945) zich gewoontegetrouw over zijn aantekenboekjes om zijn ideeĂ«n neer te pennen. Naar eigen zeggen was zijn geest dan nog niet geheel wakker, en ongeremd door gedachtes aan een lezerspubliek schreef hij vrijuit wat hem inviel. Vanaf zijn drieĂ«ntwintigste hield hij meer dan vijftig jaar lang zijn aantekeningen bij, als een soort intellectueel dagboek.

Dat resulteerde in meer dan tweehonderd boeken met duizenden aantekeningen die postuum werden uitgegeven onder de titel Cahiers. Jan Fontijn vertaalde en bezorgde een greep uit zijn aantekeningen over poĂ«zie, literatuur en het gevoelsleven.

Valéry geldt als een van de beroemdste schrijvers van de vorige eeuw en als de laatste grote symbolistische dichter. Kort samengevat verkoos hij de poëzie boven de roman, en het verstand boven de emotie. In beide gevallen prees hij regelmaat en orde en had hij een afkeer van willekeur en onnauwkeurigheid.

Die voorkeur voor structuur spreekt al uit de politieke essays die tijdens ValĂ©ry’s leven werden gepubliceerd. Een van zijn beroemdste zinnen is de openingszin van de twee brieven die onder de titel De crisis van de geest (lees dit essay in het Nexus-archief) in 1919 gepubliceerd werden: “wij beschavingen weten nu dat we sterfelijk zijn.” In de brieven duidt ValĂ©ry vervolgens de situatie in het Europa van vlak na de wereldoorlog: de militaire crisis mocht dan afgewend zijn, maar er lag een diepere, intellectuele crisis aan ten grondslag – en die was allesbehalve voorbij. Er heerste wanorde in de Europese geest.

Hereditas Nexus

De Europese geest kenmerkte ValĂ©ry – niet heel verrassend – als een samengaan van elementen uit de Griekse, Romeinse en christelijke culturen. Het allermooiste aan de Europese geest was volgens hem – en dat is wel verrassend – de Griekse meetkunde en architectuur. In zijn ogen waren ze een “weergaloos model voor de meest typerende kwaliteiten van het Europese intellect.”

In de Cahiers trekt ValĂ©ry eenzelfde opvatting door naar de dichtkunst. De plechtige vorm van monumenten, mooi en zuiver, de prachtige ordening en structuur van tempels: zo moest poĂ«zie ook zijn. “Een gedicht is het resultaat van de strijd tussen gevoelens en taal (en ik bedoel hier met taal ook de metrische wetten enz.),” schrijft hij.

Dat die wetmatigheid zo belangrijk is voor ValĂ©ry blijkt bijvoorbeeld uit een fragment waarin hij Baudelaire op de vingers tikt. Baudelaire was een grondlegger van het symbolisme en een van de poĂ«tische helden van ValĂ©ry. In een bepaald gedicht koos hij voor versregels met vijf, vijf en zeven lettergrepen, terwijl ValĂ©ry daar vijf, vijf en acht zou hebben gekozen – dat was in zijn ogen toch echt beter. Aan de ene kant kundig commentaar, aan de andere kant bijzonder geestig om te zien hoe ValĂ©ry de grote meester zo ongegeneerd berispt.

Naast Baudelaire waren ook MallarmĂ© en Rimbaud grote inspiratiebronnen voor ValĂ©ry. MallarmĂ© is volgens hem meer “georganiseerd”, maar Rimbaud “heeft een zintuig meer”; bij de eerste bewondert hij het muzikale, bij de tweede de visie. Ook hier toont ValĂ©ry zijn technische kennis over poĂ«zie.

MallarmĂ© gaat volgens ValĂ©ry bij het dichten als volgt te werk: de eerste versregel is het motief en een onaf vertrekpunt, dan volgt een blok of groep associaties, vervolgens komt de zinsstructuur – ‘het moeilijkste deel’ – en ten slotte het rijm, alliteraties, enzovoorts.

Rimbauds beroemde en veelgeprezen Une saison en enfer zet ValĂ©ry weg als “makkelijke en directe uitstortingen”, maar hij looft Illuminations om het “gecalculeerd gebruik van toeval” en de “harmonische incoherentie”:

“Rimbauds (zeer gecultiveerde) gave is het om in de beginbenadering van woordproducten van een indruk [
] juist de termen te pakken die een dissonantakkoord van ‘betekenissen’ vormen en een goede muzikale samenklank. Het opmerkelijke prikkelende vermogen van een bepaalde ‘incoherentie’.”

Zo keert Valéry zijn poëtische helden binnenstebuiten, in intrigerende en soms ook cryptische woorden.

Naast deze lofuitingen geeft ValĂ©ry in zijn Cahiers toch vooral een flinke bak ongezouten kritiek op een aantal grote schrijvers. Goethe was volgens hem een theatrale komediant, en ook de wiskundige en filosoof Blaise Pascal krijgt er ongenadig hard van langs.

Op het eerste gezicht zijn er juist opvallende overeenkomsten tussen ValĂ©ry en Pascal. Beiden maakten een soort existentiĂ«le crisis door die hen aanzette tot werk. Pascal tijdens een novembernacht in 1654, waarna hij zich afkeerde van de wiskunde en wijdde aan het geloof; ValĂ©ry tijdens een oktobernacht in 1892 in Genua, waarna hij zich weer op de poĂ«zie stortte. Verder zijn Pascals PensĂ©es, net als ValĂ©ry’s Cahiers, gevarieerde intellectuele aantekeningen en werden beide werken niet door de auteur zelf uitgegeven maar postuum gepubliceerd.

Aanvankelijk looft ValĂ©ry Pascal ook, als hoog intelligent denker met gevoel voor de verschillende functies van taal. Later noemt hij de PensĂ©es “grote stijlvoorbeelden”, maar voegt hij toe dat ze onze kennis niet vergroten. In aantekeningen uit 1924 degradeert hij Pascal ten slotte tot een “aanstootgevende apologeet” en zelfs een “vijand van het menselijk geslacht”.

Wat ValĂ©ry tegenstaat aan de PensĂ©es is juist dat ze zo mooi verwoord zijn, terwijl gedachten zo niet werken. Gedachten verschijnen nooit al literair vormgegeven. Pascal probeert de lezer te overtuigen van het geloof en dikt de boel daarom volgens ValĂ©ry te veel aan:

“Ik heb [Pascal] op heterdaad betrapt op literatuur. Naar mijn mening moet men, wanneer men iets te zeggen heeft en men het goed dunkt het te zeggen, het geven als het opkomt – dat wil zeggen met de altijd aanwezige tegenwerpingen.”

Maar ValĂ©ry’s uitspraken zeggen, zoals het clichĂ© wil, meer over hemzelf. In de PensĂ©es vinden we weldegelijk ook onaffe gedachtenflarden en korte, niet-literaire krabbels, maar vergeleken met de meeste fragmenten van Pascal zijn de Cahiers inderdaad nog ongepolijste, ruwe ideeĂ«n.

Hoe romantisch en inspirerend het beeld ook mag zijn van de grote Franse intellectueel die iedere ochtend zijn hersengymnastiek doet, wie zijn aantekeningen daadwerkelijk leest, leert hem kennen als een tegendraadse en enorm kritische brompot die lak heeft aan reputaties. Tegelijk is het precies die ongeremde oprechtheid, gecombineerd met ValĂ©ry’s eruditie en indrukwekkende kennis van zaken, die de Cahiers zo fascinerend maken.

Eerder verschenen op Filosofie-Tijdschrift, Nexus Leestafel en Thomas Heij