Maandag, 17 december, 2018

Geschreven door: Onbekend
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Darwin in de stad

Evolutie in de urban jungle

[Signalering] Lange tijd dachten we net als Darwin dat evolutie door natuurlijke selectie langzaam verloopt. Tot de ontdekking van ‘industrieel melanisme’. Dankzij luchtvervuiling bij Manchester rond 1850 ontwikkelde de lichtgekleurde peper en zoutvlinder donkere vleugels. Hierdoor waren zij, rustend op de zwart aangeslagen boomstammen, moeilijker zichtbaar voor hun predators: het eerste voorbeeld van ‘urbane evolutie’, waaraan Menno Schilthuizen legio recentere voorbeelden toevoegt. Steden groeien in rap tempo en stadscentra zijn tegenwoordig ecologische oases met een grote variatie aan habitats vergeleken met het omliggende land. Bovendien is het er warmer. Organismen passen zich snel aan dit stadsmilieu aan en een leger aan biologen bestudeert deze ‘stadsevolutie’. De stadsmerel is volgens sommigen al een nieuwe soort, zo verschillend is hij in zang, gedrag, voedselkeuze en DNA van de oorspronkelijke ‘bosmerel’.

Dit uitermate informatieve en zeer leesbaar geschreven boek brengt ons op de hoogte van de geschiedenis én huidige stand van stadsevolutie. Een van de  beste ‘natuurboeken’ die ik de laatste jaren gelezen heb.

Eerder verschenen in Natura

Hereditas Nexus