Zaterdag, 27 april, 2019

Geschreven door: Brown, Margaret Wise
Artikel door: Pontororing, Rita

De brave kleine stoute kleine big!

Een kleine big als huisdier?

[Recensie] Een kleine big als huisdier? Dat wil Peter héél graag. En als je dat wilt dan schrijf je met je moeder een brief aan de boer. En dan niet vragen om een kleine big. Neen, Peter wil een brave, kleine, stoute, kleine big.

Het lukt. De boer komt een big brengen en natuurlijk gebeuren er gekke dingen. In huis gaat het mis. In bad gaat het mis. Tijdens een wandeling gebeuren er vreemde dingen.

En het lijkt zo vanzelfsprekend, een big als huisdier. De situaties laten hilarische momenten zien. Er valt samen heel wat af te lachen om de malle, onmogelijke gebeurtenissen. En die malle momenten nodigen uit om daar samen over te praten. Krijg je zo maar een big van een boer? Wat kan er gebeuren als je een big in huis hebt? Is een big een huisdier?

De illustraties van Lauretta Schauer tonen als het ware de beelden bij het voorlezen: de brief aan de boer, de chaos in huis, Peter aan de wandel met zijn big. Gewoon een leuk prentenboek.

Archeologie Magazine

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles