Vrijdag, 10 mei, 2019

Geschreven door: Coelho, Paulo
Artikel door: Eikema, Agnes

De duivel en het meisje

Bepalen of de mens van nature goed of slecht is

[Recensie] Een vreemdeling komt aan in Visos; een rustig, klein dorpje in de bergen. Op zich is dit niet zo vreemd, maar buiten het jachtseizoen komen er nooit vreemdelingen in het dorpje Viscos. De komst van de vreemdeling zet een reeks gebeurtenissen in gang. Hij brengt namelijk elf goudstaven met zich mee die hij allemaal verbergt. Wanneer hij ze heeft opgeborgen ergens in de bergen laat hij de geheime locaties aan de jongste inwoonster van Viscos zien; Chantal. Hij spreekt met haar af dat zij één goudstaaf voor zichzelf mag houden en dat de overige tien goudstaven voor de inwoners van het dorp zijn. De voorwaarde voor deze gift is echter dat er voor het einde van de week iemand uit het dorpje vermoord moet worden en dat zij dit aan haar dorpsgenoten moet vertellen. Op basis van dit experiment, zoals de vreemdeling dit noemt, wil hij bepalen of de mens van nature goed of slecht is.

Chantal, die als barkeepster in het plaatselijke hotel werkt, weet niet zo goed wat ze hier mee aan moet. Als ze het verhaal aan de inwoners vertelt zouden ze haar misschien niet geloven. Als ze het niet vertelt, zou ze bestempeld kunnen worden voor iemand die bewust dingen achterhoudt. Chantal zit in een lastig parket en gaat de dialoog aan met de vreemdeling wat tot diepzinnige gesprekken leidt.

De vraag of de mens van nature goed of slecht is, is een vraagstuk waar niemand een concreet antwoord op heeft. Want wanneer is iemand goed en wanneer is iemand fout? Ook Coelho blijkt na het dichtslaan van de laatste pagina niet een duidelijk antwoord te hebben kunnen vinden op deze vraag. Op basis van de hoeveelheid diepzinnige gesprekken die de vreemdeling en Chantal met elkaar hebben, zou je verwachten dat Coelho hier meer uit zou kunnen halen.

Coelho staat bij mij bekend om zijn boeken met diepgaande, filosofische vraagstukken en thema’s. De duivel en het meisje past precies in het oeuvre van Coelho, maar het grote verschil met zijn andere boeken die ik gelezen heb is dat dit boek ietwat aan de saaie kant is en het verhaal wat langdradig. Natuurlijk zetten bepaalde elementen de lezer aan het denken. Zoals wat te doen wanneer jij in de schoenen van Chantal zou staan. Maar voor mijn gevoel is dit in een beperkte mate gedaan.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

De duivel en het meisje is een goed verhaal over de goedheid en slechtheid van mensen, maar helaas haalt de uitwerking van dit verhaal het standaard (hoge) niveau van Coelho niet.

Eerder verschenen op Boekenz.nl