Maandag, 29 juni, 2020

Geschreven door: Rijsewijk, Arnold van
Aalst , Jelle van
Delft, Jeroen van
Recensie door: Koetsier, Bea

De Gladde slang

Portret van een actiever jager

[Signalering] Eindelijk is er een Nederlandse monografie over de gladde slang. De auteurs houden zich al jarenlang bezig met deze verborgen levende slang. Een boeiend boek met veel informatie over het dier, de habitat, bedreigingen, beheermaatregelen, inventarisatie en monitoring.
Bovendien staan er veel mooie foto’s in.

Na de winterrust van vijf maanden ontwaakt de slang in april. Dan volgt het noodzakelijke voorjaarszonnen. Zij paren in hun ‘zomerverblijf’. De jongen worden na vier, vijf maanden levend geboren. De gladde slang is een actiever jager dan de adder. Veel hagedissen staan op het menu, maar ook weleens een adder of een soortgenoot. De prooi wordt vastgebeten, omklemd en nadat deze verzwakt is, opgegeten. Predatoren zijn bijvoorbeeld slangenarend, klapekster, marterachtigen, katten, wilde zwijnen en verrassend genoeg de egel. Bij het herstel van leefgebieden zijn de vier V’s belangrijk: Veiligstellen, Versterken, Verbinden en Verbreden. Begrazing heeft vaak negatieve effecten. De soort staat als bedreigd op de Rode Lijst.

Eerder verschenen in Natura

Technisch Weekblad