Woensdag, 3 mei, 2017

Geschreven door: Vriend, Eva
Artikel door: Dam, Peter van

De helpende hand

De verborgen geschiedenis van de gezinszorg

[Signalering] De bezorgdheid om de zedelijkheid van de bevolking na de Tweede Wereldoorlog had een paradoxaal effect op de maatschappelijke positie van vrouwen. Enerzijds benadrukten bezorgde opiniemakers het belang van de moeder als spil van een gezond gezinsleven. Anderzijds bood dat ruimte aan een groep jonge vrouwen om door te leren en een baan te vinden. Als zogenaamde gezinsverzorgsters trokken zij er vervolgens op uit om hulpbehoevende gezinnen te ondersteunen. Deze gezinszorg groeide  uit tot een belangrijk werkveld tijdens de uitbouw van de naoorlogse  verzorgingsstaat.

Eva Vriend leerde de beroepsgroep als kind kennen en waarderen toen haar moeder door ziekte werd geveld. Op zoek naar het verhaal achter deze zorg ontdekte ze dat haar moeder zelf ook als gezinsverzorgster had gewerkt. Zo verandert haar reconstructie van een beroepsgroep in een emotionele zoektocht naar haar jong overleden moeder. Het boek biedt echter veel meer dan een aangrijpend verhaal over deze zoektocht. Knap verbindt Vriend de verhalen over haar moeder en diens klasgenoten met een bredere geschiedenis. Het aanvankelijke belang van levensbeschouwing, de professionalisering van de zorg en de druk op de verzorgingsstaat vanaf de jaren ’70 krijgen dankzij de verstrengeling met haar familiegeschiedenis een menselijk gezicht.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine