Dinsdag, 6 juni, 2017

Geschreven door: Schinkel, Willem
Artikel door: Gabriƫls, RenƩ

De nieuwe democratie

Naar andere vormen van politiek

Willem Schinkel is de interessantste socioloog van zijn generatie. Hij staart zich niet blind op het eigen vakgebied, maar weet ook de kennis van andere disciplines in zijn stukken een bijzondere plek te geven en heeft het lef om nieuwe paden te bewandelen. Bovendien bezit hij de jeugdigheid van geest om op een eigengereide wijze over de politieke toestand in de wereld na te denken. In zijn nieuwste boekĀ De nieuwe democratie koppelt hij aan een bezonnen diagnose van Nederland en Europa een radicale therapie.

Kort gezegd luidt de diagnose dat ze lijden aan het neoliberalisme, culturele behoudzucht, anti-intellectualisme, gebrek aan kritische reflectie en de depolitisering van zaken die ertoe doen, waardoor de aanpak van urgente problemen wordt gefrustreerd. Wat betreft de therapie pleit Schinkel in de geest van Bourdieu ervoor om links van links te werken aan de revitalisering van het streven naar alternatieven en vorm te geven aan een kritisch nationalisme dat stoelt op een economisch-evolutionair denken. Dit vergt een vernieuwing van de democratie, omdat Nederland en Europa niet alleen worstelen met een economische crisis, maar ook met een politieke crisis die het gevolg zijn van allerlei democratische tekorten.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Nederlandse Natuurkundige Vereniging