Woensdag, 1 maart, 2017

Geschreven door: Aalders, Patric
Artikel door: Slechte, Henk

De Oranjes

Canon van ons Koninklijk Huis

[Signalering] In 2006 maakte de commissie Van Oostrom de Canon van Nederland voor de minister van OC&W. De vijftig ‘vensters’ geven samen een overzicht van wat iedereen moet weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland. Dit ontketende een stroom canons; bij Walburg Pers kwam er onder andere één uit van ons Koninklijk Huis, die werd herzien en herdrukt nadat in 2013 nieuwe biografieën van de koningen Willem I, II en III waren verschenen.

De canon is schitterend uitgegeven en geïllustreerd met beeldmateriaal uit belangrijke collecties, waaronder de Koninklijke Verzamelingen, en is een nuttig hulpmiddel bij boeken met leden van ons vorstenhuis in de hoofdrol, zoals het hier ook besproken De roofkoning over de carrière van stadhouder Willem III in Engeland. De lezers kunnen dan wel op tegenstrijdige opvattingen over historische feiten stuiten, bijvoorbeeld over de moord op de gebroeders De Witt, waarvan de canon veronderstelt dat Willem III er een hand in heeft gehad, terwijl de auteur van De roofkoning dat verre van bewezen acht. Over literatuurlijsten bij boeken als dit valt natuurlijk te twisten, maar een serieuze omissie is het ontbreken van de bundel Monumenten voor Nassau en Oranje onder redactie van Emerentia van Heuven – van Nes uit 2004.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Pf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *