Maandag, 10 juni, 2019

Geschreven door: Bosma, Harrie
Artikel door: Koetsier, Bea

De otter

Van uitsterven tot nieuw begin

[Signalering] In 1989 werd de otter officieel als uitgestorven in Nederland geregistreerd. Daarvoor werd hij intensief bejaagd. In de veertiger jaren van de vorige eeuw was een ottervel twintig gulden waard (toen een gemiddeld weekloon). Ook het gebruik van nylon fuiken voor de visvangst werd veel otters noodlottig. Bovendien was de waterkwaliteit zeer slecht en verdwenen zijn leefgebieden.

Voormalig muskusrattenvanger Harrie Bosma heeft een zwak voor otters en was blij met de herintroductie van het dier in 2002. Het werd een succes. Op de Friese otterverspreidingskaart zien we vele stippen. Helaas overlijden veel otters als verkeersslachtoffer. Met faunatunnels probeert men dit te voorkomen. Door cameravallen weten we dat deze gebruikt worden. Als de camera goed geplaatst is, kunnen we aan de lichte kinvlek zelfs individuen onderscheiden. Otteruitwerpselen worden verzameld en onderzocht op DNA-niveau. In dit interessante boekje vinden we veel persoonlijke ervaringen en mooie fotoā€™s. Op YouTube plaatste Bosma diverse filmpjes van dit verborgen levend zoogdier.

Eerder verschenen op Natura