Woensdag, 28 juni, 2017

Geschreven door: Onbekend
Recensie door: Grift, Liesbeth van de

De rafelranden van Europa

Conflicthaarden en spanningen aan onze grenzen

[Signalering] Het buitenland staat bovenaan op de politieke agenda. Dat blijkt wel uit de ramp met de MH17 en de grote stroom vluchtelingen die Europa elke dag probeert te bereiken. In zijn boek De rafelranden van Europa bespreekt Ivo van de Wijdeven de historische wortels van de huidige internationale crises. Hij maakt duidelijk dat kennis van de geschiedenis van Europa en de haar omringende gebieden onontbeerlijk is om hedendaagse conflicthaarden en spanningen te begrijpen.

Dit boek laat niet alleen zien hoezeer Europa al eeuwenlang met Rusland, Afrika en de gebieden die ooit het Osmaanse Rijk vormden verbonden is, maar ook welke invloed het zelf op het lot van die regio’s heeft uitgeoefend. Een voorbeeld is de geheime Sykes-Picotovereenkomst die  Engeland en Frankrijk in 1916 sloten. Eerdere Britse beloftes aan de Arabische nationalisten, die streefden naar een eigen staat, werden verbroken. Het koloniale bestuur werd met grof geweld hersteld, een gebeurtenis die zich diep in het Arabische collectieve  geheugen zou nestelen. Van Wijdeven ziet ook constanten in de geschiedenis: Erdogan laat zich door Osmaanse sultans inspireren en Poetin staat in een traditie van Russisch imperialisme en  veiligheidsdenken. Een andere constante is de sociaaleconomische instabiliteit, die Poetin net als zijn voorgangers weleens spoedig in grote problemen zou kunnen brengen.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Heaven