Maandag, 24 december, 2018

Geschreven door: Meijer, Eva
Artikel door: Koetsier, Bea

De soldaat was een dolfijn

Over politieke dieren

[Signalering] Degene die het voor het zeggen heeft, bepaalt de regels. Lange tijd was dit aan de mens voorbehouden. Dieren leken intelligentie en emotie te missen. Echter uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dieren veel meer op ons lijken dan wij dachten.

Dierentaal is er wel, maar die is anders dan mensentaal. Kunnen dieren politiek handelen? Jazeker, het hangt er helemaal van af hoe je het definieert. De titel van dit boek verwijst naar de dolfijn Takoma, die na een uitgebreide training werd ingezet voor het Amerikaanse leger in Irak. Hij keerde niet terug, maar deserteerde!

Het proefschrift van Eva Meijer is getiteld Political animal voices. Dit rijkelijk van noten voorziene essay is er een afgeleide van. De gedachten van diverse filosofen worden besproken. “Voor de  meeste andere dieren is dit een donkere tijd. We kunnen en moeten opnieuw beginnen, samen met de andere dieren.” Vooral lezen!

Eerder verschenen in Natura