Maandag, 10 februari, 2020

Geschreven door: Lejeune, Martine
Verbeke, Willy
Artikel door: Koetsier, Bea

De Thier de Lanaye op de Sint-Pietersberg

Vegetatieonderzoek op lange termijn

[Signalering] De Thier de la Naye is een helling aan de oostkant van het Belgische deel van de Sint-Pietersberg. De auteurs bestudeerden de ontwikkeling van de vegetatie gedurende veertig jaar. Daarvoor selecteerden zij vier proefvlakken (totaal 36 mĀ²). Het beheer is verschillend: jaarlijks afmaaien met en zonder afvoer van het maaisel, niets doen, of afbranden. Een interessant verschijnsel blijkt de ā€˜vertijmingā€™ in twee kwadranten. In dit geval niet negatief, maar een positief en boeiend fenomeen.

Het rozenkransje verdween definitief. Herontdekkingen zijn malrove en voorjaarsereprijs. Als nieuwkomers vond men de fraaie roggelelie en graslelie. Hondskruid neemt aanzienlijk toe en dichtbij zag men ook de submediterrane hyacinthorchis. Deze Vlaamse wetenschappers zijn voorzichtig met het trekken van conclusies, maar onder de indruk van de
veranderingen. De achteruitgang staat niet vast en langetermijnonderzoek is een voorwaarde. Men biedt een schat aan planteninformatie en ook het verleden wordt uitvoerig belicht. Rijk geĆÆllustreerd en opvallend vlot geschreven.

Eerder verschenen in Natura

Sociologie Magazine