Maandag, 9 januari, 2017

Geschreven door: Moller Pillot, Henk
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

De vogels van het Leijpark

Veranderingen in de vogelwereldvan 1974 tot 2014

[Signalering] Het vereist doorzettingsvermogen: veertig jaar zes maal per maand dezelfde wandelroute afleggen en alle vogels noteren die je hoort en ziet! Dit presteerde de auteur, bekend als waterkwaliteitbeoordelaar en specialist in larven van dansmuggen die daarvoor belangrijk zijn. De waargenomen veranderingen in avifauna lijken op die elders in ons land.

Oorzaken zijn veranderingen in het uit 1919 stammende park en rond het park (waardoor de waterspiegel daalde). Soms ver daarbuiten, als de vogels een deel van hun leven elders doorbrengen (in de Sahel bijvoorbeeld). Veel soorten zijn afgenomen in aantal, enkele verdwenen, maar andere, zoals kauw en houtduif, namen toe. Op YouTube kun je even meelopen met de auteur. Tekst en grafieken zijn helder en zeer leesbaar. Velen onder ons herkennen het plezier van een vaste route afleggen en oog hebben voor veranderingen in de loop der jaren. Weinigen legden deze vast zoals Moller Pillot.

Eerder verschenen in Natura

Yoga Magazine