Maandag, 9 juli, 2018

Geschreven door: Camphuysen, Kees
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

De zilvermeeuw

Zilvermeeuwen spotten

[Signalering] Al vanaf de tachtiger jaren bestudeert Kees Camphuysen zeevogels via regelmatige tellingen vanaf de kust en veelvuldige vaartochten met vissers- en onderzoeksschepen. Twaalf jaar bestudeerde hij zilvermeeuwen in een kolonie op Texel. Dankzij afleesringen met een goed leesbare code en soms ook zendertjes kan hij individuele vogels herkennen en volgen. Met hem en zijn helpers bezoeken we tussen december en augustus regelmatig de kolonie. Hij beschrijft hun werkzaamheden en waarnemingen en geeft zo een beeld van het leven van zilvermeeuwen. Waar ze foerageren, wat ze aan hun jongen voeren en hoe weinig jongen de kolonie verlaten en dat te weinig daarvan tot reproductieleeftijd komen om de populatie in stand te  houden.

Die gecodeerde kleurringen leerden ook dat Nederlandse zilvermeeuwen ’s winters wegtrekken. Aansluitend aan ieder koloniebezoek volgt een overzicht van wat er in het verleden al bekend was en wat Kees’ onderzoek hieraan toevoegde. Anders dan zijn beroemde voorgangers, zoals Niko Tinbergen, zitten Kees en zijn helpers meer achter een computerscherm dan in een schuiltentje. Dat nieuwe technieken leiden tot verrassende resultaten laat Kees ons zien in een boeiend relaas!

Eerder verschenen in Natura

Yoga Magazine