Woensdag, 5 januari, 2022

Geschreven door: Amkreutz, Luc
Vaart- Verschoof, Sasja van de
Recensie door: Cad├ęe, Gerhard C.

Doggerland

Verdwenen wereld in de Noordzee

[Signalering] De Noordzee lag regelmatig droog tijdens de IJstijd. Het drong pas langzaam door dat dit achtduizend jaar geleden onder water verdwenen gebied een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen ter wereld is. De legendarische Kortenbout van der Sluijs verzamelde in de zestiger jaren al wat vissers hier opdregden voor Leidse musea. Dankzij recentere strandsuppleties (Maasvlakte, Zandmotor) neemt het aantal interessante vondsten, met name artefacten als vuistbijlen, beitels, pijl-en speerpunten, uit de Noordzee nog steeds toe mede door het grote aantal geïnteresseerde verzamelaars waarvan enkele geïnterviewd worden.

Nieuwe methodes zijn ontwikkeld om laag voor laag opgravingen onder water te verrichten. Onderzoek van opgedoken botten van mens en dier geven dankzij nieuwe methodes als DNA- en r├Ântgenonderzoek informatie over ouderdom en voedsel. De auteurs geven een goed gedocumenteerd en ge├»llustreerd overzicht van een miljoen jaar geschiedenis van wat nu Doggerland wordt genoemd. Het boek verscheen gelijktijdig met een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden. Een fantastisch boek!

Eerder verschenen in Natura

Bazarow