Donderdag, 28 september, 2017

Geschreven door: Meurs, Rudi van
Artikel door: Slechte, Henk

Een man als Daan

Vakbondsman aan de Waal

[Signalering] Daan van Horssen (1902-1988) was een zelfbewuste arbeider die in de lokale sociale strijd het  voortouw nam en het niet meer uit handen gaf. Hij ervoer in zijn dorp aan de Waal [Herwijnen/red.] hoe onrechtvaardig de sociale verschillen waren. Daan werd actief lid van de SDAP en de vakbeweging, en kwam in actie als hij dat nodig vond. Dat namen de notabelen hem niet in dank af, en afwijzingen waren zijn deel. Bijvoorbeeld van de gemeensecretaris die hem niet toeliet tot het kiesregister met de smoes dat hij zich niet op tijd had laten inschrijven, maar in werkelijkheid omdat hij socialist was. Dezelfde gemeentesecretaris hield hem buiten het Crisiscomité.

Daan werd lid van de gemeenteraad en ervoer opnieuw dat hij als arbeider niet welkom was. In de oorlog was Daan principieel: liever geen werk dan besmet werk. Dat gold niet voor de gemeentesecretaris die als ambtenaar meeboog met de bezetter. Hij kwam er na de oorlog genadig af met een schorsing van een jaar, in tegenstelling tot zijn slachtoffers die alles kwijt waren, sommigen zelfs hun leven. Rudi van Meurs was Daans buurman. Hij kreeg van hem een schrift met zijn levensverhaal dat samen met hun gesprekken het uitgangspunt werd dit boek. Het is een indrukwekkende bijdrage aan de geschiedschrijving van de 20ste eeuw, een tijd waarin de sociale omstandigheden sterk veranderden, dankzij mannen als Daan.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Wandelmagazine