Maandag, 8 mei, 2017

Geschreven door: Dunnivant, Frank M.
Artikel door: Knoppers, Rijkert

Environmental success stories

Techniek als antwoord op de milieuproblematiek

[Recensie] Wees niet al te optimistisch over het punt of wetenschap en techniek alle milieuproblemen kunnen oplossen, stelt Frank Dunnivant halverwege zijn boek Environmental success stories; solving major ecological problems & confronting climate change. Zolang de bevolking toeneemt en de welvaart blijft groeien blijft elke aanpak achter de feiten aan lopen. Aan de andere kant relativeert Dunnivant zijn standpunt, en wijst hij erop dat je op dit terrein niet te snel conclusies moet trekken, want het duurt nu eenmaal een tijd voordat technische maatregelen effect hebben. Zo heeft het bijvoorbeeld wel een eeuw geduurd voordat de behandeling van afvalwater goed onder controle was, terwijl ook met het elimineren van lood uit consumentenproducten en met het verwijderen van kwik bij de kolengestookte elektriciteitscentrales een lange tijd gemoeid is geweest.

Dunnivant, hoogleraar chemie bij het Amerikaanse Whitman College en onder meer werkzaam geweest bij het U.S. Department of Energy, toont zich tegenstrijdig genoeg soms zelfs uitgesproken optimistisch rond het punt of de technologische vooruitgang milieuproblemen zal kunnen oplossen. Kijk maar naar de benzineauto, die in eerste instantie niet bepaald bekend stond om de schone uitlaatgassen. Maar de katalysator bracht vanaf de 70-er jaren een flinke verbetering, terwijl door de komst van de elektrische auto en binnenkort de waterstofauto de milieuwinst in principe sterk kan toenemen. Maar ook hierbij geldt: wees geduldig, er is tijd nodig!

Eerder verschenen in Technisch Weekblad

Wordt Vervolgd