Woensdag, 27 juni, 2018

Geschreven door: Biefang, Andreas
Artikel door: Oddens, Joris

Erich Salomon & het ideale parlement

Politieke fotografie tijdens het interbellum

[Signalering] De Duitse fotograaf Erich Salomon (1886-1944) fotografeerde in het interbellum de groten der aarde en was als een soort moderne hofschilder werkzaam bij zowel de Duitse Reichstag als de Kamers van de Nederlandse Staten-Generaal. De foto’s die hij in en rondom beide parlementen maakte staan centraal in dit boek, dat het resultaat is van een unieke samenwerking tussen Nederlandse en Duitse historici en ook in het Duits zal verschijnen. De foto’s worden geanalyseerd in de context van hun totstandkoming en publicatie in populaire geïllustreerde bladen. Salomon stelde zijn vernieuwende techniek in dienst van een idealiserende weergave van het parlement, maar werd daarbij gedwongen ook een plaats te geven aan de antiparlementaristische nazipartij en de NSB nadat hij als jood was uitgeweken naar Nederland, waar hij uiteindelijk evenmin veilig zou blijken.

Behalve hoofdstukken over Salomon bevat dit boek ook verbredende bijdragen over bijvoorbeeld de representatie van het 19de-eeuwse parlement, antiparlementaire spotprenten en de verbeelding van de politiek op de televisie in de jaren 1960. De royaal aanwezige afbeeldingen zijn nu eens niet louter ter illustratie opgenomen, maar vormen vaak juist het bronmateriaal waar het in de tekst om draait.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Geschiedenis Magazine