Woensdag, 19 april, 2017

Geschreven door: Sanders, Mathijs
Artikel door: Oddens, Joris

Europese papieren

Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum

[Signalering] Alweer een boek over Europese denkers en dichters in het interbellum, al is het dit keer bij nader inzien een bundeling van eerder geschreven artikelen. Matthijs Sanders behandelt verschillende aspecten van de verspreiding en receptie van buitenlands werk in het Nederland van tussen de twee wereldoorlogen. Er werd veel vertaald, vooral bestsellers, maar Sanders’ aandacht gaat vooral uit naar hoe Nederlandse intellectuelen zich verhielden tot leidende literatoren en critici van dat moment.

De oudere Albert Verwey koesterde een Europees eenheidsideaal en stelde zijn literaire activiteiten – bijvoorbeeld als bloemlezer van Europese gedichten – daarvan in dienst. De jongere generatie van Menno ter Braak en E. du Perron had een pessimistischer wereldbeeld, maar wilde het in haar ogen provincialistische Nederland uit zijn isolement halen en in aanraking brengen met hetgeen de buitenlandse literatuur te bieden had. Anderen verenigden zich in clubjes die toenadering zochten tot de literaire traditie van Frankrijk of juist Duitsland en daarover beleefd met elkaar in debat gingen. Europese papieren heeft een appendix waarin Sanders, achteraf dus, zijn methode toelicht en kritiek levert op de dominantie van Pierre Bourdieu in het hedendaagse literatuuronderzoek. Hij had wat beter zijn best kunnen doen om deze tekst in het boek te integreren.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Geschiedenis Magazine