Woensdag, 3 januari, 2018

Geschreven door: Verhoeven, Dolly
Artikel door: Slechte, Henk

Gelderland Grensland

2000 jaar geschiedenis van Gelderland

[Signalering] Zeg Gelderland, en je zegt grenzen. Aan het begin van de jaartelling liep de grens van het Romeinse Rijk dwars door Gelderland, in de Middeleeuwen had het graafschap en later hertogdom Gelre een strategische positie tussen het oosten en het westen van de Nederlanden, en later was Gelre vaak een buffer voor het westen. De provincie was ook verdeeld in kwartieren die aan elkaargrensden. Al die Gelderse grenzen hadden verschillende vormen: rivieren als de Rijn en de Waal, maar ook grenzen van de bisdommen waarover Gelderland verdeeld was, grenzen van de vele heerlijkheden, gemeentegrenzen, landsgrenzen, en zelfs taalgrenzen.

Daarbij komen grensdorpen als Groesbeek, enclaves als Kleef en de¬†grenscorrecties na de Tweede Wereldoorlog. Al die grenzen hebben¬†Gelderland gemaakt tot wat het is. De voorraad grensonderwerpen¬†is dan ook onuitputtelijk. Voor deze bundel hebben dertig auteurs¬†er onderzoek naar gedaan. Dat levert een inhoudelijk rijk en vaak¬†verrassend boek op, dat bovendien dankzij de collectie van het Gelders¬†Archief prachtig en gevarieerd ge√Įllustreerd kon worden. Het is¬†wel jammer dat uitgerekend een bundel met een zo sterk topografisch¬†karakter niet voorzien is van een index die de lezer letterlijk¬†helpt zijn weg te vinden.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Hereditas Nexus