Dinsdag, 14 januari, 2020

Geschreven door: Werfhorst, Herman van de
Hest, Erna van
Recensie door: Hul, Leonard van 't

Gelijke kansen in de stad

Handvatten om ongelijkheid te bestreiden

[Recensie] Wie spreekt over het zogeheten ‘Mattheus- effect’ doelt doorgaans op een mechanisme van succes: wie succes heeft, zal meer succes oogsten. Het effect is echter ook geldig bij achterstand: achterstand in één veld, zeg onderwijs, leidt vaak tot achterstand in andere velden, zoals de arbeidsmarkt, gezondheid, woningbezit. Ongelijkheid is een veelkoppig
monster en voor politici en beleidsmakers lastig te bestrijden. Tijd om ze wat handvatten te geven, zo moeten hoogleraar Sociologie Herman van de Werfhorst en onderwijsdirecteur van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam Erna van Hest hebben gedacht. Zij nodigden verschillende collega’s van hun universiteit dan ook uit om verschillende facetten van ongelijkheid te belichten binnen de stad Amsterdam.

Thema’s variëren daarbij van onderwijs, buurtcohesie, wonen en werk. De meerderheid van de artikelen is elders eerder en uitgebreider gepubliceerd, met als verschil dat auteurs hun bevindingen trachtten te ‘verstedelijken’, om zo bij het overkoepelende thema ‘Achterstand in Amsterdam’ aan te sluiten. De bundel is daarmee vooral interessant als staalkaart of naslagwerk voor lokale gemeenteambtenaren, met name zij die zich bezighouden met onderwijsbeleid. De artikelen over dat onderwerp bieden namelijk de meest concrete beleidsaanbevelingen.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

TijdvoorTijdschriften