Maandag, 17 juli, 2017

Geschreven door: Dallmeijer, Hanneke
Recensie door: Cadée, Gerhard C.

Griend. Eiland voor vogels.

Zandplaat in de Waddenzee

[Signalering] Beide auteurs bezoeken Griend [een kleine, begroeide Nederlandse zandplaat in de Waddenzee/red.] al sinds 1965 toen zij er vogelwachters en –onderzoekers waren. In ruim vijftig jaar zagen zij alle veranderingen en verdiepten zich in de historie en de literatuur.

Griend lag vroeger pal onder Terschelling, maar ‘wandelde’ tot de aanleg van de Afsluitdijk (1932) zuidoostwaarts. Daarna erodeerde het schrikbarend en tot 2016 zijn er al vijf ‘reparaties’ nodig geweest om het te behouden. Jan Veen en Jan van de Kam (1988) legden in Griend. Vogeleiland in de Waddenzee de nadruk op het broed-, paar- en foerageergedrag van de vogels. Nu ligt de nadruk op de grote populatie veranderingen. In 1916 kocht Natuurmonumenten Griend vanwege zijn grote sternkolonie. Sinds 2012 daalt het aantal broedparen schrikbarend tot 590 in 2016. Verdwijnen van zandvlaktes, meer vegetatie en daarmee toename van meeuwen verdreven de sterns naar elders. Kokkelvissers veroorzaakten verzanding van het wad rond Griend: schelpdieren, voedsel voor kanoeten, verdwenen. Nu foerageren drieteentjes hier massaal. Met zijn oogstrelende foto’s is dit een informatief document én een genot om te lezen.

Eerder verschenen in Natura

Geschiedenis Magazine