Woensdag, 15 februari, 2017

Geschreven door: Veen, Sytze van der
Artikel door: Dam, Peter van

Groot Nederland & Groot Colombia 1815-1830

Relatie tussen staten in wording

Dit verrassende boek, Groot Nederland  & Groot Colombia 1815-1830: De droom van Willem I, richt het vizier op de even onverwachte als kortstondige banden tussen de kersverse staten ‘Groot-Nederland’ en ‘Groot-Colombia’. Groot-Colombia kwam in 1819 mede tot stand door de onvermoeibare inzet van de iconische vrijheidsstrijder Simón Bolívar, Groot-Nederland was de in 1815 gerealiseerde droom van Willem I. In 1830 moesten beide epigonen machteloos toezien hoe hun levenswerk in duigen viel toen de staten uiteenvielen. In de tussenliggende jaren zochten Willem I en zijn medestanders ondanks het wantrouwen tegenover de revolutionaire republiek contact. Zij wilden middels een handelsrelatie industrie en handel tegelijk bevorderen. Zo hoopten ze de Nederlanden samen te smeden en Curaçao tot een florerend handelshuis uit te laten groeien. Met liefde voor detail beschrijft Van der Veen het opzienbarende verloop van de betrekkingen, van de droom van een Nederlands kanaal in Centraal-Amerika tot de avontuurlijke escapades van Nederlandse vertegenwoordigers. Gelukkig laat de auteur de overdreven aandacht voor de personen van Willem I en Bolívar geregeld los. Zo toont hij hoe de Nieuwe en de Oude wereld nauw verweven waren. Bijna terloops leert de lezer veel bij over Zuid-Amerikaanse én Nederlandse geschiedenis.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Bazarow