Groot weetjesboek over de prehistorie

Kijkboek over de prehistorie

[Recensie] Wil je wat weten van de prehistorie? Kijk dan in dit superinformatief boek. Allerlei wetenswaardigheden komen langs, geen hele verhalen maar feitjes met heel veel ondersteunende illustraties.

Vraag
Wat meteen opvalt bij het doorbladeren van het boek zijn de kaders met de kop ‘Vraag’. De vraag valt op door de plek op elke rechterpagina aan de rechterkant. Bijzonder hieraan is dat deze vragen op zich al interessant zijn. In principe kunnen kinderen de vragen en antwoorden lezen en dan de informatie bekijken die er gegeven wordt op dezelfde bladzijde. Extra duidelijkheid wordt geboden doordat de kaders van vraag en antwoord een eigen kleur hebben.

Indeling van het boek
In vijf hoofdstukken komt de prehistorische wereld langs:
De prehistorische wereld
De oermensen
Kunst en magie
Geheurgensteuntjes (let op begint op blz. 82. De titelpagina Geheugensteuntjes ontbreekt). Dit laatste hoofdstuk is zoals de titel aangeeft een korte herhaling van alles wat voorbij is gekomen.

Elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleur dus de kaders met ‘Vraag’ hebben de kleur van het desbetreffende hoofdstuk. Wat dit boek voor kinderen heel toegankelijk maakt, zijn de illustraties met een enkel woord ter verduidelijking. Het maakt dat dit Groot weetjesboek over de prehistorie een plaatjesboek is waarbij vooral eerst de illustratie opvalt en daarna een uitleg in één woord. De vraag bij elk onderwerp is hierbij aanvullende informatie.

Foodlog

Bovendien is binnen een hoofdstuk de informatie verdeeld in onderwerpen. Elk onderwerp staat op een dubbele pagina uitgebeeld. Mooi overzichtelijk.

Een voorbeeld van het hoofdstuk Kunst en magie
Naast gebruikelijke informatie als hoe leefden de mensen, welke dieren leefden er, hoe zag het landschap er uit enzovoorts, is dit hoofdstuk een leuke aanvulling. Er is aandacht voor onderwerpen als grotschilderingen, versierde voorwerpen, muziek, magie, mysterieuze monumenten.

Extra
In de kaders onder de ‘Vraag’ staan aanwijzingen om terug te zoeken naar een verwant onderwerp. Gemakkelijk terug te zoeken, onderwerp en bladzijde worden genoemd.

Elk hoofdstuk sluit af met ‘Speel je mee?’ waar vragen of opdrachten te vinden zijn over het betreffende hoofdstuk. Een aardige afsluiting.

Aanrader
Groot weetjesboek over de prehistorie is een aantrekkelijk informatief boek waarbij kinderen achter heel veel weetjes komen. De vele illustraties maken dit boek ook tot een mooi kijkboek.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles