Zaterdag, 23 februari, 2019

Geschreven door: Duyvis, Corinne
Artikel door: Stil, Jacqueline

Het juiste spoor

Vriendschap in twee sterke verhalen

[Recensie] Dit dunne boekje is geschreven door twee schrijfsters die in Het dagelijks leven goed bevriend zijn. Het zijn Marieke Nijkamp en Corinne Duyvis. Het thema van het boek is ontleend aan de kinderboekenweek en is ‘vriendschap’.

In het eerste verhaal bevinden we ons in de stiltecoupƩ van een internationale trein, in het gezelschap van 7 vrienden. EƩn mist er. De overgeblevenen proberen te achterhalen waar hij zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door zijn karakter erbij te betrekken. Op een gegeven moment wordt het duidelijk wat er precies is gebeurd. De hoofdstukken zijn allemaal in de ik-vorm geschreven, maar iedere keer vanuit een ander persoon.

In het tweede verhaal zitten we in een schuilbunker waar een hele trits mensen schuilt voor de inslag van een meteoriet in 2034. Het schuilen gaat niet van een leien dakje, er gebeuren allerlei onvoorziene grote en kleine rampen. De hoofdpersoon probeert de sfeer wat te verbeteren door een concert te geven. Het verhaal is een pleidooi voor gelijke kansen voor gezonde mensen en mensen met een handicap.

In beide verhalen vind ik het leuk om te zien hoe anderen met vriendschap omgaan. Het boek eindigt met een dubbelinterview met beide schrijfsters, wat het boek iets meer laat leven.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles