Woensdag, 7 juli, 2021

Geschreven door: Sanders, Huub
Artikel door: Dam, Peter van

Het virus der betrokkenheid

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1989

[Signalering] Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam groeide sinds zijn oprichting in 1935 uit tot een trekpleister voor onderzoekers uit de hele wereld. ‘Amateurs’ en professionele historici komen overal vandaan om onderzoek te doen in de archieven van sociale bewegingen als de arbeidersbeweging, milieubeweging, provo en fair trade.

Onderzoekers in dienst van het instituut werkten aan een brede waaier van onderwerpen. In plaats van die veelvoud te omarmen, probeert Huub Sanders er in zijn geschiedenis van het instituut eenheid in te scheppen. Dat doet hij door labour history centraal te stellen. Hij volgt de geschiedenis van het instituut tot 1989, toen het instituut naar een nieuwe locatie verhuisde, samenging met het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief en door de opkomst van het internet met nieuwe uitdagingen geconfronteerd werd. In bijlagen voegt hij een overzicht van belangrijke persoonlijkheden en publicaties van het instituut toe. Zo biedt hij rijke inzichten in de geschiedenis van de praktijk van het verzamelen en verwerken van kennis over met name Ă©Ă©n terrein van de sociale geschiedenis. Het succes van het instituut lijkt daarentegen eerder uit zijn wendbaarheid en veelzijdigheid te verklaren.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine