Maandag, 22 februari, 2021

Geschreven door: Duistermaat, Leni
Recensie door: Cadée, Gerhard C.

Heukels' Flora van Nederland

Standaardwerk Nederlandse planten

[Signalering] Heukels’ Flora is een begrip in ons land. Heukels maakte de 1e druk, een bewerking en vertaling van een Duitse flora van Wünsche (1880), al in 1883. Deze 24e druk werd terecht al bejubeld in diverse recensies. De evolutie van Heukels’ Flora is interessant; pas in 1900 verschenen er illustraties in (als reactie op Heimans’ en Thijsses Geïllustreerde flora van 1899?). Die pentekeningen werden allengs uitgebreid, maar in de 24e druk zijn ze (helaas) van een grijze achtergrond voorzien.

Inleidende hoofdstukken over wat een soort is en soortvorming, wat we verstaan onder inheemse flora, de flora in beweging, invasieve exoten, zijn uitermate informatief. De paardenbloem is als Ă©Ă©n soort beschreven. De wel 250 microsoorten zijn in acht secties ingedeeld, maar zij blijken wegens de veelvuldige hybridisaties geen evolutionaire eenheden. De families zijn ingedeeld volgens de laatste stamboomreconstructie, sinds de 23e druk vooral gebaseerd op moleculaire analyses.
Leni Duistermaat is een uitstekende opvolger van haar vier illustere voorgangers: Heukels, Wachter, Van Oostrom en Van der Meijden!

Eerder verschenen in Natura

Schrijven Magazine