Maandag, 11 januari, 2021

Geschreven door: Darwin, Charles
Artikel door: Cad├ęe, Gerhard C.

Humusvorming door wormen met observaties over hun levenswijze

Darwins wormenboek

[Signalering] Velen zullen net als ik moeite hebben gehad de oorspronkelijke Engelse editie van Darwins Origin (1859) door te komen. We gebruikten een kortere, liefst geïllustreerde editie. Zijn laatste boek (1881) over de belangrijke geologische rol van regenwormen is echter veel leesbaarder geschreven. Het verkocht in Engeland zelfs beter dan Origin.
Onbegrijpelijk dat er pas nu een Nederlandse vertaling is. Ouderaa geeft in een uitgebreid voorwoord veel nuttige achtergrondinformatie. Al in 1837 maakte Darwins oom Wedgewood hem attent op regenwormen die op zijn veld gestrooide kalkbrokken hadden ondergewerkt met hun bovengronds geloosde feces. De ontstane humuslaag was gevormd door wormen en niet door vergane plantenresten.

Darwin ging in zijn eigen tuin experimenteren en verzamelde via familie en zijn uitgebreide correspondentenkring gegevens van elders; 44 jaar werkte Darwin aan zijn onderzoek! Oudenraa maakte voor zijn historisch overzicht van Darwins wormenonderzoekingen dankbaar gebruik van alle brieven hierover van en aan Darwin, beschikbaar dankzij het Darwin- Correpondence Project.

Eerder verschenen in Natura

Hereditas Nexus