Zaterdag, 26 december, 2020

Geschreven door: Verde, Susan
Reynolds, Peter H.
Recensie door: Pontororing, Rita

Ik ben Mens

√Čen van de miljard

[Recensie] Een prentenboek over een jongen die een aantal positieve gedachten over zichzelf als mens zijn, opsomt.

“Ik heb Grote dromen
Ik zie mogelijkheden”

Een prentenboek over een jongen met twijfels hoe hij als mens kan zijn, hoe de wereld op hem af kan komen.

“Ik maak fouten”

Yoga Magazine

Een prentenboek met positieve houdingen en handelingen, òmdat de jongen mens is, òmdat hij als mens keuzes kan maken.

“Ik kan vooruitgaan”

Een prentenboek dat laat zien dat òmdat de jongen mens is, hij niet alleen hoeft te zijn en dat hij het beste uit zichzelf kan halen.

“Ik ben niet alleen.
Ik ben verbonden.”

Het is weliswaar geen prentenboek dat een verhaal bevat, maar doordat veel zinnen beginnen met ‘Ik’ voelt het als een verhaal. Daardoor biedt het boekje mogelijkheden om met kinderen te praten over wat het betekent om mens te zijn in de wereld met zoveel mensen, maar waarbij je ook uniek bent. Of praten over mogelijkheden die kinderen bij zichzelf kunnen ontdekken. Dat is de kracht van dit kleine maar bijzondere prentenboek.

In korte zinnen deelt Susan Verde gedachten, emoties, op zo’n manier dat kinderen zichzelf kunnen ontdekken. Als voorlezer kun je vragen naar de mening van het kind en daar dieper op ingaan. Het is knap dat Verde in dit zo eenvoudige boekje filosoferen met kinderen mogelijk maakt. De korte, heldere zinnen werken daaraan mee. Stine Jensen, zelf filosofe, staat voor de vertaling van Ik ben mens.

De illustraties van Peter H. Reynolds zijn kleurrijk, eenvoudig en zullen zeker de gesprekken met kinderen verlevendigen.

Susan Verde, Peter H. Reynolds en Stine Jensen hebben in eenzelfde vormgeving Ik ben Yoga uitgegeven.  Ook deze titel is net zo treffend als de titel Ik ben mens. Achterin het boek, onder Noot van de auteur staat interessante informatie en verdieping over dit boekje.

Ik ben mens, een boek dat je handreikingen biedt om bijzondere gesprekken aan te gaan met kinderen.  Terecht een boek vol empathie en een heel waardevol boek.

Opmerking van een zevenjarige die Ik ben Yoga en Het zaadje van Compassie, geschreven door de Dalai Lama ‘kent’: “Voor dit boek hebben ze Ik ben Yoga en Compassie gemengd.”

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles