Woensdag, 11 september, 2019

Geschreven door: Dickey,Eleanor
Artikel door: Overbeek, Bert

In een Romeins klaslokaal.

Een schoolboek uit de eerste eeuw

[Signalering] Het Romeinse rijk was een multicultureel rijk, waarbinnen vele talen werden gesproken. In het oostelijk deel was de voertaal Grieks, een taal die in de regel ook door de Romeinse elite beheerst werd. Latijn was de voornaamste taal in het westen en de taal van het rijksbestuur en het leger. Wie een functie wilde bekleden in het rijksbestuur moest dus Latijn leren.

De gebruikte lesboeken, de Colloquia, bestonden uit dialogen of verhaaltjes die in twee kolommen in het Latijn en het Grieks naast elkaar stonden. De tekstjes boden bovendien nuttige informatie over de Romeinse cultuur, niet alleen over het onderwijs, maar ook over bijvoorbeeld de rechtbank, geldzaken,¬†omgangsvormen en het badhuis. Dat maakt deze teksten ook interessant voor moderne lezers die ge√Įnteresseerd zijn in het dagelijks leven van de Romeinen. Het boekje van Dickey, die eerder een wetenschappelijke editie van de Colloquia maakte, bestaat uit vertalingen van passages met commentaar en parallelle teksten en tekeningen van voorwerpen. Dat levert aardige inkijkjes in het dagelijks leven op, maar omdat de informatie niet bijzonder uitvoerig¬†is en belangrijke thema‚Äôs zoals de landbouw, godsdiensten, het huwelijk en de omgang met de dood niet aan de orde komen, kan het boekje niet dienen als volwaardige inleiding in het dagelijks leven in het Romeinse rijk.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Schrijven Magazine