Zaterdag, 17 juli, 2021

Geschreven door: Walsh, Courtney
Artikel door: Arts-Honselaar, Hanneke

Kijk omhoog

“We zien hier niet zo vaak iemand oprecht lachen. Best leukā€

[Recensie] Lane Kelley is interieurdesigner en heeft hard gewerkt voor haar promotie als creative director, die er nu toch echt aan lijkt te komen. Maar dan krijgt haar lievelingsbroer Nate een ongeluk en moet ze dringend terug naar haar geboorteplaats Harbor Pointe omdat hij in coma ligt, terug ook naar pijnlijke jeugdherinneringen. Maar voor Nate, die het voor haar had opgenomen toen haar leven instortte, heeft ze het over.

Het is jaren geleden dat Lane voor het laatst thuis is geweest. Ze weet niets meer van de levens van haar familie en zij weten niets van het hare. Bij haar vertrek heeft Lane alle slechte herinneringen van zich afgeschud en achter gelaten in Harbor Pointe. Nu, bij haar terugkeer, lijken die haar weer te vinden en haar te bespringen. Lane krijgt het er benauwd van.

Terug in Harbor Pointe komt ze daar ook Ryan weer tegen. Hij is op militaire missie in Afghanistan geweest en kijkt er naar uit Lane weer te ontmoeten.

ā€œHij had haar al jaren niet meer gezien, maar dacht vaak aan haar. Hoe kon hij ook anders? Ze was een van de weinige mensen geweest die alles van hem wist, maar die dat niets uitmaakte. Voor Lane was hij nooit een buitenbeentje geweest ā€“ misschien omdat ze zichzelf ook zo voelde. Zelfs binnen het eigen gezin. Zou zij ook zulke herinneringen aan hem hebben?ā€

Technisch Weekblad

Het gedeelde verleden brengt Lane en Ryan weer bij elkaar. Maar Lane heeft er moeite mee dat Ryan haar voortdurend op het verkeerde been zet en dat hij haar mislukkingen uit haar verleden kent. Ze probeert hem daarom op afstand te houden.

Het verhaal omspeelt de spanningen die ervaringen uit de jeugd ook voor het latere leven met zich mee brengen en de kleine stapjes vooruit die betrokkenen onder invloed van dat verleden proberen te zetten op weg naar hoop en liefde. Vaak onzeker en angstig, om opnieuw gekwetst te worden, maakt het verhaal duidelijk hoe belangrijk het geven en bieden van vertrouwen is, om grond onder de voeten te vinden en stappen te zetten voor een nieuwe toekomst.

Kijk omhoog is een eerlijk boek, dat pijnlijke kwesties niet uit de weg gaat. Het verhaal beschrijft hoe het verkeerd kan gaan binnen een familie en de moeizame weg terug die nodig is om de pijn te helen, maar ook, dat dat soms niet lukt.

De auteur

Van Courtney Walsh verscheen eerder bij KokBoekencentrum Als je me nu zou zien. Haar debuutroman A Sweethaven Summer was een bestseller bij de New York Times en USA Today. Zij schreef over Sweethaven een serie boeken. Daarnaast schreef ze twee boeken over crafting en twee musicals. Courtney woont met haar man en drie kinderen in Illinois, waar ze ook actief is als kunstenaar, regisseur en toneelschrijver.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles