Woensdag, 19 september, 2018

Geschreven door: Waszink, Jan
Artikel door: Netten, Djoeke van

Kroniek van de Nederlandse oorlog

Hugo de Groots verslag van de Opstand

[Signalering] Een geschiedenisboek over de 16de eeuw uit de 17de eeuw. Is dat nog relevant in de 21ste eeuw? Na lezing van het eerste deel van Hugo de Groots Annales et Historiae de rebus Belgicis is deze vraag zonder aarzelen met ‘ja’ te beantwoorden. Het werk is nu door Jan Waszink vertaald en bezorgd onder de titel Kroniek van de Nederlandse oorlog. De Opstand 1559-1588.

De Groots geschiedwerk, dat hij schreef tussen 1601 en 1612, toont ons het beeld van de Nederlandse Opstand tegen Spanje van een bijzonder geleerde tijdgenoot, of in ieder geval van iemand die de beschikking had over veel meer (mondelinge) getuigenissen dan tegenwoordig. Zo biedt dit boek ons ook verder inzicht in het wereld- en geschiedbeeld en politiek denken van De Groot, toch een van de grootste figuren uit de Nederlandse geschiedenis. De Groots visie op de Opstand wordt ‘dwars’ genoemd, bij hem weinig heldendaden en nauwelijks wreedheden, maar wel veel aandacht voor mislukkingen, zelfzuchtigheid, fanatisme en machtsdenken. Waszink heeft geprobeerd met zijn vertaling zo mogelijk bij De Groots manier van schrijven te blijven, in de stijl van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. Dat levert soms complexe zinnen op, maar wel een authentieke ervaring.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Sociologie Magazine